2 x Vivaldi’s 4 Jaargetijden

Het aantal opnames van Antonio Vivaldi’s Vier Jaargetijden is schier oneindig. De catalogi bieden meer dan honderd op cd vastgelegde versies van de vioolconcerten uit de opus 8-reeks Il cimento dell’armonia e dell’inventione. En dan laat ik de vele vergeten versies op geluidsdrager van de concerten gemakshalve buiten beschouwing. Bij u rijst wellicht de vraag, waarom besteedt Prelude nog aandacht aan nieuwe cd’s met Vivaldi’s Quattro stagioni? Het antwoord daarop is even simpel als voor de hand liggend: ik hecht aan het meesterschap van Vivaldi. Daarom zou het vreemd zijn, als ik een verrassende opname van om het even welk werk van de Rode Priester zou laten voor wat hij is.

Zo voegde ik een week of wat geleden een Pan Classics-cd toe, waarop violiste Leila Schayegh de concerten samen met het ensemble Musica Fiorita van en met klaveciniste Daniela Dolci ten beste geeft. Zowel de uitvoering als de geluidskwaliteit weten zeer te overtuigen. Ditzelfde kan zeker ook gezegd worden van de versies die de Italiaanse violist Enrico Onofri met zijn Imaginarium Ensemble vastlegde op een door Passacaille uitgebrachte cd. Wat zijn cd bijzonder maakt zijn de vastgelegde muziekstukken van een aantal voorgangers van Vivaldi. Zo werpen Janequin, Marini, Merula, Uccellini en Pasino als het ware een schaduw vooruit op de natuurconcerten van de Venetiaanse meester. Ik ga verder niet de recensent uithangen maar bied u de kijk van beide violisten op het concert in f klein, L’inverno ter beluisteren aan, opdat u uw eigen oordeel kunt vormen. Het kan zomaar zijn dat u vervolgens net als ik voor beide versies kiest. Maar ik geef het toe, ik ben in meerdere opzichten een bevoorrechte partij…

‘In the Nature’ – Vivaldi Seasons

Bekijk deze cd

Vivaldi: The Four Seasons

Bekijk deze cd