Biber & Biber

Laat mij deze notitie starten met de opmerking dat ik het liefst over het talent zou beschikken om zelf op hoog niveau te kunnen musiceren. Daar is jammergenoeg geen sprake van, maar de wijze waarop ik mijn werk kan koppelen aan mijn passie voor de oude muziek is meer dan alleen een schrale troost. De webwinkel, de door mij geprogrammeerde oude-muziekconcerten en het radioprogramma dat via de Concertzender beluisterd kan worden, maken dat ik liefhebbers bereik waarvan ik weet dat ze net zoveel van oude muziek kunnen genieten als ik. Zo plaats ik niet zelden cd’s op de website waarvan ik op voorhand weet dat ze via mij op weg gaan naar liefhebbers in binnen- en buitenland.
Dat zal zeker ook gelden voor de nieuwe door het Oostenrijkse label Fra Bernardo uitgebrachte cd met wereldpremières op geluidsdrager van een vijftal barokke kerkelijke composities. De titel van de cd ‘Biber & Biber’ maakt al duidelijk dat er sprake is van twee componisten. De eerste is de oudste, vader Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), en de meest bekende. De tweede, Carl Heinrich Biber (1681-1749), is de achtste zoon van de grote meester.

Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern

Van vader Biber, die in 1690 door keizer Leopold I vanwege zijn verdiensten in de adelstand werd verheven en in zijn tijd een ongekend groot violist was, is op de cd een drietal motetten te vinden. Ze worden uitgevoerd door het Concerto Stella Matutina en klinken als de spreekwoordelijke klok! Van zoon Carl Heinrich brengt het ensemble onder leiding van Johannes Hämmerle en met medewering van een viertal uitstekende solisten de Missa Resurrectionis Domini en een Requiem. Wat een ontdekkingen en wat fantastisch dat de partituren die eeuwenlang onder het stof hebben gelegen door Johannes Hämmerle boven water zijn gehaald in de kerkelijke archieven van de Kathedraal van Salzburg!

Carl Heinrich Biber was in zijn tijd net als zijn vader een gezaghebbend componist in Salzburg. Hij werkte er als violist, vice-kapelmeester en later kreeg hij de leiding van de hofkapel toebedeeld. Zijn status zal hij destijds zeker ook te danken hebben aan de opleiding die hij kreeg van vader en de muziekkennis die hij opdeed tijdens studiereizen naar Venetië en Rome, toen belangrijke muziekcentra in Europa. Op Wikipedia staat in een korte beschrijving over het leven en werk van de componist te lezen, dat de kwaliteit van diens muziek niet kan tippen aan het werk van zijn vader. Ik kan me zo voorstellen dat de opsteller van het bericht zijn mening gaat bijstellen zodra hij  kennis heeft genomen van de door Fra Bernardo uitgebrachte cd Biber & Biber.

Hoe het ook zij, ik ben ongelooflijk blij met de cd en het liefst zou ik die u allen als ver(p)lichte kost gratis willen toesturen. Ik hoef niet uit te leggen dat het zo niet werkt, maar ik hoop ondertussen wel dat ik uw nieuwsgierigheid voldoende heb weten te prikkelen…

Biber & Biber

Bekijk deze cd