Totdat de wachter heeft gezongen – Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca. 1400)

Componisten: Der Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw), Oswald von Wolkenstein (ca. 1376-1445)

Uitgevoerd door: Aventure

Luistervoorbeelden:

[Log in om te luisteren]
‘Des klaffers neyden’
[Log in om te luisteren]
‘Scinc her den wijn’ (Gruuthuse Manuscript II.56)

Label: Challenge Records International

Bestelnummer: 2018.11.09

Bestelinformatie