Cellosuites van Bach op de arm vertolkt door Dmitry Badiarov

Het Baarnse concertseizoen Oude Muziek 2008 / 2009 kreeg zaterdag de 16-e mei een mooie afsluiting. De in de Kaukasus geboren, tegenwoordig in Tokyo woonachtige, violist Dmitry Badiariov vertolkte op een door hemzelf gebouwde violoncello da spalla (schoudercello) Johann Sebastian Bachs cellosuites BWV 1008, 1009 & 1012. Hij deed dat bijzonder overtuigend en wist dan ook het publiek snel op zijn hand te krijgen. Als u luistert naar een deel van de concertregistratie begrijpt u wel waarom:

J.S. Bach: Suite in C groot, BWV 1009 ‘Prelude’

Meer over Dmitry Badiarov en de violoncello da spalla

Zateravond 16 mei 2009, aanvang 20.15 uur, vond het slotconcert plaats van de serie Oude Muziek-concerten van het seizoen 2008-2009. In de aan de Oude Utrechtseweg gelegen Paaskerk was te gast de in het Noorden van de Kaukasus geboren, tegenwoordig in Tokyo wonende, Dmitry Badiarov. De veelzijdigheid van Badiarov kan hier slechts ten dele worden aangestipt. Als kind pakte hij niet alleen de viool op, maar ook het penseel. Bij de lokale vioolbouwer Vladimir Oiberman ontstond in die dagen ook zijn liefde voor dat vak. Op 15-jarige leeftijd vertrok Badiarov naar St. Petersburg. Daar zette hij zijn vioolstudie voort en volgde hij teken- en schilderlessen aan de Academie voor Schone Kunsten bij professor Andrei Pakhomov.
In St. Petersburg maakte hij kennis met de vioolbouwer Vladimir Yakimenko. Die bracht hem de fijnere kneepjes van dat vak bij. In 1990 viel een door Dmitry Badiarov gebouwde viool in de prijzen van de ‘1st All-Russia Violin-maker’s Competition’.

Na het afronden van zijn vioolstudie aan het Conservatorium van St. Petersburg vertrok Badiarov naar Brussel om daar aan het conservatorium lessen barokviool te gaan volgen bij Sigiswald Kuijken. Zijn meervoudige talenten bleven ook in West-Europa niet onopgemerkt. Zo was hij als violist onder andere verbonden aan La Petite Bande terwijl een aantal van zijn collega-musici speelde op door hem vervaardige barokinstrumenten. Als bouwer was Dmitry Badiarov een aantal jaren geleden betrokken bij de her-introductie van de Viola da spalla (of Viola da braccio). Inmiddels spelen violisten Sigiswald Kuijken en Ryo Terakado op door hem gebouwde instrumenten. Met anderen zijn zij ervan overtuigd Johann Sebastian Bach zijn Suites voor Cello componeerde voor dat type instrument. Meer wetenswaardigheden over de schouder- of armcello vindt u op de informatierijke website van de Nederlander Lambert Smit die geldt als de Europese her-ontdekker van het instrument.

Indien u nader wilt kennismaken met de violist/vioolbouwer bezoekt u dan zijn website Dmitry Badiarov.

(Foto: Adriaan van Wijck)