Totdat de wachter heeft gezongen – Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca. 1400)

Componisten: Der Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw), Oswald von Wolkenstein (ca. 1376-1445)

Uitgevoerd door: Aventure

Luistervoorbeelden:

[Log in om te luisteren]
‘Des klaffers neyden’
[Log in om te luisteren]
‘Scinc her den wijn’ (Gruuthuse Manuscript II.56)

Label: Challenge Records International

Bestelnummer: 2018.11.09

Bestelinformatie

Hör, Kristenhait! – Sacred Songs by the Last of the Minnesingers

Componisten: Michel Beheim (1416-ca. 1474), Richard Loqueville (?-1418), Der Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw), Oswald von Wolkenstein (ca. 1376-1445), Fridolin Sicher (1490-1546)

Uitgevoerd door: Ensemble Leones, Marc Lewon

Luistervoorbeeld:

[Log in om te luisteren]
Der Mönch von Salzburg: ‘O Maria pya’

Label: Christophorus Records

Bestelnummer: 2015.06.05

Bestelinformatie