De laatste nieuwsbrief…

Beste muziekliefhebbers,

Jordi Savall bezoekt Prelude

De goede verstaanders onder u maakten het wellicht al op uit de inhoud van de zomerse nieuwsbrief van Prelude. Het steeds geringer wordende aantal internetverkopen en de verminderde belangstelling voor het genre waar Prelude zich voor inzet rechtvaardigt het instandhouden van Prelude niet langer. Het definitieve einde van de activiteiten vond met stille trom plaats op maandag 7 september 2020, exact dertig jaar na de feestelijke opening van de winkel in de Baarnse Laanstraat.

Door Prelude geïnitieerde luisteravonden en concerten

Mstislav Rostropovich in 1996 in het Baarnse Witte Kerkje (Foto: Co Broerse)

In de afgelopen drie decennia heb ik met Prelude een bijdrage proberen te leveren aan de promotie van het cultuurgoed dat mij en een aantal van u zo nauw aan het hart ligt. En dan denk ik niet alleen aan het product ‘klassieke cd’, maar zeker ook aan de vele luisteravonden en concerten die in de afgelopen dertig jaar in Baarn onder auspiën van Prelude zijn georganiseerd. Die muziekavonden zetten Baarn als muziekpodium (inter-)nationaal op de kaart en vielen bij velen in de smaak. In een reactie die ik ontving na het overlijden van één van de bezoekers komt die warme waardering goed tot uitdrukking: “Ook hebben ze (en ook ik af en toe) intens genoten van de voor Baarn ongekende concerten, met ’s werelds grootsten, hoe krijg je dat toch voor elkaar. Al met al had je een bijzondere plaats in hun leven. Dank daarvoor.” Het moet gezegd dat ik in de laatste paar jaar niet zelden liever grote opkomsten had gezien bij de concerten, maar reacties als deze gaven mede inhoud aan mijn inzet de muziekavonden mogelijk te maken.

Covid-19 gooit roet in het eten

La Reverdie in de Paaskerk

Covid-19 maakt eerder dit jaar ook in Baarn een abrupt einde aan het concertseizoen 2019-2020. Zo konden een uitvoering van J. S. Bachs Johannes Passion door het Apollo Ensemble en optredens van de Franse ensembles L’Amoroso en Le Petit Trianon geen doorgang vinden. Niet alleen teleurstellend voor de liefhebbers die voornemens waren de concerten te bezoeken, maar vooral ook voor de musici die van het ene op het andere moment hun inkomsten zagen wegvallen. Ook de stichting Kunst & Cultuur Baarn zag twee van zijn belangrijkste inkomstenbronnen, te weten donaties en sponsorgelden, beneden de kritische grens zakken. Dat maakt dat het vooralsnog ook afgelopen is met de jaarlijkse Baarnse serie Oude Muziekconcerten. Een financiële reserve maakt het mogelijk ná de coronabeperkingen de vorig seizoen afgelaste concerten alsnog te programmeren. Bovendien zal dan een aantal concerten gepland voor het seizoen 2020/2021 worden gepresenteerd. Denkt u hierbij aan optredens van de ensembles Les Basses Réunies, The Bach Players en La Chimera van de Argentijnse luitist Eduardo Egüez. De website van Prelude blijft na het sluiten van de webwinkel actief als informatiebron voor de activiteiten van de stichting Kunst & Cultuur Baarn.

Concertzender

 

Het door mij samengestelde en gepresenteerde programma Sound the Trumpet, Strike the Viol, dat tweewekelijks op de zondagochtend en daarna steeds 24/7 te beluisteren is via de Concertzender en waarin aandacht wordt geschonken aan nieuw uitgebrachte cd’s met oude muziek, blijft vooralsnog in de lucht. Mijn activiteiten voor de Concertzender worden bovendien uitgebreid met het bij toerbeurt samenstellen van de programma’s Missa etcetera & Zwerven door de ….

Het ga u allen goed!

Het met stille trom afscheid nemen van Prelude is ook ingegeven door de beperkingen die coronacrisis oplegt. Vanzelfsprekend ben ik veel dank verschuldigd aan de vaste klantenkring van Prelude. Veel liefhebbers bleven de winkel jarenlang trouw en hechtten veel waarde aan mijn aanbevelingen. Zo kan ik met een warm gevoel terugdenken aan de vele contacten die ik in de afgelopen dertig jaar met gelijkgestemden mocht onderhouden. Met een klein aantal zielsverwanten ging het contact verder dan alleen het zakelijke en zijn er blijvende vriendschapsbanden gesmeed. Ook hier wil ik u een reactie die ik onlangs ontving niet onthouden: “Kees, ik kijk met veel plezier terug naar al die jaren dat ik mijn cd collectie verrijkte met jouw tips, je kont tegen de krib verhalen in de leestrommel, je concerten en dat knusse winkeltje in de Laanstraat.  Ga genieten van de tijd die hierdoor vrij komt. Ik zag onlangs in de media dat je een bos probeert te redden van de projectontwikkelaars, waarvoor lof.”

En tenslotte nog dit. Het einde van Prelude betekent tevens dat het Genootschap Prelude Connaisseurs  wordt ontbonden. Op een tijdstip later dit jaar zal het niet meer mogelijk zijn in te loggen op het connaisseursgedeelte van de website.

Dat het u allen goed moge gaan en wellicht tot ziens later in het post-coronatijdperk bij één of meer concerten in de Baarnse Pauluskerk!