Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Prelude Klassieke Muziek streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.
Prelude Klassieke Muziek is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor ontstane schade door onjuist gebruik van de verstrekte informatie.
Prijswijzigingen van de aangeboden producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
De informatie die u aantreft op de website van Prelude Klassieke Muziek valt onder auteursrechtelijke bepalingen.
Prelude is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en meningen op websites waarnaar gelinkt wordt.
Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden op het op de website gebruikte (beeld)materiaal kunnen zich tot de eigenaar van Prelude wenden.
Deze website maakt zelf uitsluitend gebruik van functionele cookies, dit t.b.v. de login-functionaliteit. Wel is het mogelijk dat ingebedde inhoud van YouTube niet-functionele cookies met zich meebrengt. U wordt geadviseerd om cookies van derden uit te schakelen in uw browser-instellingen.

Privacyverklaring

Prelude verzamelt via haar website geen privacygevoelige informatie. Bij per e-mail geplaatste bestellingen en/of uw aanmelding als Prelude Connaisseur geeft u uitsluitend uw naam en adresgegevens prijs. Die gegevens, inclusief e-mailadressen en telefoonnummers, worden louter door ondergetekende gebruikt om door u geplaatste bestellingen en/of uw registratie als Connaisseur te kunnen verzorgen en u de maandelijkse nieuwsbrief toe te sturen. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor gemakkelijk afmelden middels een reactie op de nieuwbrief. Onder geen beding worden uw gegevens verstrekt aan derde partijen. Bij het verwerken van uw gegevens en de beveiligde opslag daarvan neemt Prelude de grootste zorgvuldigheid in acht.

Samengevat kan worden gesteld dat Prelude hecht aan uw privacy-grondrecht en dientengevolge handelt overeenkomstig de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. Indien u (I) vragen heeft over het privacybeleid van Prelude, of (II) inzage in, of (III) verwijdering van uw gegevens uit het bestand van Prelude wenst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude