Donato Ricchezza’s ‘Los Santos Niños’

De nieuwe cd van de door Antonio Florio geleide Cappella Neapolitana, een ensemble dat hij in 1987 oprichtte onder de naam ‘Cappella della Pietà de’ Turchini’, is er een die ik graag extra onder uw aandacht breng. Volgt u de aanraders van Prelude al langere tijd dan moet het u zijn opgevallen dat de belangrijkste drijfveer achter Preludes internetwinkel mijn passie is voor oude muziek. In de internetwinkel van Prelude treft u uitsluitend cd’s aan die ik ook privé aan mijn verzameling zou willen toevoegen. Het zal voor u als liefhebber ondoenlijk zijn alle aanbevelingen van Prelude in huis te halen. Echter, in de Spotlight-rubriek treft u cd’s die u eigenlijk niet mag missen…

Neem de door Glossa uitgegeven cd met het oratorium Los Santos Niños, Oratorio di San Giusto e San Pastore, van de Napolitaanse componist/priester Donato Ricchezza (ca. 1650-1722). Het werk stamt uit 1683 en betreft één van de in elk geval veertien door hem gecomponeerde oratoria die bewaard zijn gebleven. Over het leven van Ricchezza is weinig meer bekend dan dat hij in Napels studeerde aan het conservatorium Sant’Onofrio a Porta Capuana en dat hij als kerkcomponist een functie bekleedde in de staf van het Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Zijn oratoria zijn samen met ruim dertig andere religieuze werken van zijn hand vrijwel zeker alle uitgevoerd in de San Filippo Neri dei Girolamini-kerk. De manuscripten van die composities bevinden zich in de archieven van de oudste bibliotheek van de stad Napels, de Biblioteca dei Girolamini (1586).

Het oratorium

Napels maakte van 1501 tot 1734 deel uit van het koninkrijk Spanje en het is dan ook niet verwonderlijk dat het libretto van het oratorium een Iberisch thema belicht: het wel en wee van de twee zonen van de heilige Marta van Astorga, Giusto en Pastore. De broers, die vandaag de dag als Los Santos Niños nog steeds vereerd worden in Spanje, zijn in het jaar 304 in het Spaanse Alcalá de Henares geëxecuteerd tijdens de christenvervolging die plaatsvond tijdens het bewind van de Romeinse keizer Diocletianus. Het oratorium kent twee delen en verhaalt over een legionair die de broers probeert over te halen hun geloof af te zweren. Hij adviseert de broers liever naar school te gaan in plaats van te proberen de held uit te hangen. De gevatte antwoorden van de jongens geven aan dat ze feitelijk al over voldoende kennis beschikken en ze laten zich dan ook niet van de wijs brengen. Ondanks de martelingen die ze moeten ondergaan weigeren ze het christendom af te zweren en uiteindelijk veroordeelt de prefect Daciano de broers, zeven en negen jaar jong, tot de dood.

Hoe tragisch het lot van de broers ook is, de echte verrassing van het oratorium zit ‘m in de kwaliteit van de muziek. Die staat op eenzelfde plan als die van de meer bekende Napolitaanse componisten en leermeesters van Ricchezza, te weten Cristofaro Caresana (ca. 1640-1709) en Francesco Provenzale (1624-1704). Antonio Florio heeft met zijn Cappella Neapolitana eerder waardevolle werken van deze componisten op cd vastgelegd. Wat dat betreft kan Napels zich geen betere pleitbezorger voor de oude-muziekhistorie van de stad wensen dan Antonio Florio. Prelude Connaisseurs kunnen middels de bij de cd geplaatste muziekimpressie ontdekken dat met de inhoud van deze Spotlight geen woord teveel is geschreven over de kwaliteit van de muziek van de Napolitaan Donato Ricchezza…

Ricchezza: Los Santos Niños – Oratorio di San Giusto e San Pastore

Bekijk deze cd