Een apart slag…

Onder muziekliefhebbers maakt de orgelliefhebber deel uit van een apart slag. Er bevinden zich aardige mensen onder, daar niet van, maar de meesten hebben zo hun vaste voorkeuren. De een is volgeling van Piet Kee, de ander zoekt zijn heil bij Gert Oost en weer een ander zweert bij het improvisatietalent van Klaas Jan Mulder. Orgelliefhebbers zijn dikwijls recht in de leer. Het brengt een diversiteit aan voorkeuren met zich mee die ervoor zorgt dat het voor Prelude vrijwel ondoenlijk is een aparte orgelafdeling in te richten.

Niet dat Prelude niet aan orgel doet. Op diverse plekken in de collectie zijn cd’s met orgelwerken te vinden. Dat zijn mijns inziens juweeltjes. Veelal wordt er gespeeld op historische orgels die te bewonderen zijn in Nederlandse kerken, maar ook in Franse, Duitse en Italiaanse gebedshuizen. Het verwondert me steeds weer dat de verstokte orgelliefhebber die cd’s vaak links laat liggen. Als het cd-doosje al ter hand wordt genomen blijft het meestal bij een enkel geworpen blik op de inhoudsbeschrijving. Slechts sporadisch weet een orgelliefhebber zijn nieuwsgierigheid niet te bedwingen en al dan niet aangespoord door ondergetekende wordt er dan een deel beluisterd van zo’n orgel-cd. Zo verkocht ik laatst nog een door Accent uitgegeven cd waarop organist Liuwe Tamminga de complete werken vertolkt van de Italiaan Marco Antonio Cavazzoni (±1485-±1569), alsook orgelwerken van Jacopo Fogliano (1468-1548), Claudio Maria Veggio (v.1505-v.1557) en Giulio Segni (1498-1561). Tamminga bespeelt een door Lorenzo da Prato in de jaren 1471-75 gebouwd orgel dat in 1531 werd ‘gemoderniseerd’ door Giovanni Battista Facchetti. Het renaissance orgel bevindt zich in de basiliek van San Petronio in het Italiaanse Bologna. Eenmaal geluisterd naar deze cd en je wilt direct afreizen naar de San Piazza Maggiore waar de kerk staat die in 1530 het decor vormde voor de plechtige keizerkroning van de dertigjarige Karel V door paus Clemens VII. Het orgel dat toen bespeeld werd bevindt zich dus nog steeds in die kerk.

Een maand of wat geleden sprak ik na een concert in de Rotterdamse Doelen de Franse organist Jean-Charles Ablitzer. Hij vertelde mij voornemens te zijn een cd op te nemen met orgelwerken van Michael Prætorius (1571-1621). Voor dit doel zou hij gebruik gaan maken van een door de fameuze Hamburgse orgelbouwer Hans Scherer in 1624 gebouwd instrument. Dat orgel bevindt zich in de Sankt-Stephans-Kirche in de aan de Elbe gelegen Duitse stad Tangermünde. Het vroeg-barokke orgel beschikt over drie menualen en pedaal, telt 32 registers, en is gestemd volgens de middentoonstemming naar Prætorius. Of hij me een exemplaar mocht toezenden als de cd klaar was. Het presentje viel kortgeleden bij me op de mat. Onder de titel Pro Organico is er een tiental composities van Prætorius op vastgelegd.

alpha_114De muziek van Prætorius spreekt zeer tot mijn verbeelding en de interpretaties van Jean-Charles Ablitzer vind ik verbluffend mooi. Het is dan ook niet verwonderlijk dat die cd een plek heeft gekregen in de Prelude-collectie*. Ware ik muziekrecensent, ik zou een kolom of wat hebben volgepend met aan elkaar geregen superlatieven om de Prætorius van Ablitzer de hemel in te prijzen. Gelukkig ben ik geen resencent, maar handelaar in klassieke cd’s. Ik volsta met het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige cd-producties. Die neem ik op in de Prelude-collectie en om uw nieuwsgierigheid te prikkelen breng ik ze ook onder uw aandacht via de website van mijn winkel.
Indien het orgelspel u lief is en u uw begeerte niet kunt of wilt bedwingen, luistert u dan naar het Summo Parenti gloria van Michael Prætorius gespeeld door Jean-Charles Ablitzer op het Scherer-orgel van de Sankt-Stephans-Kirche te Tangermünde. Op voorhand wens ik u veel luistergenoegen.

*De desbetreffende opname is inmiddels her-uitgebracht door het Franse Alpha.