Preludes Gids-cd: Een Te Deum van Charpentier & Lully

Wat is er mooier dan als eerste ‘Gids CD’ van 2014 – een jaar waar ook met het oog op Prelude veel staat te gebeuren – een uitgave extra in het zonnetje te zetten die twee versies biedt van eenzelfde vreugdevolle boodschap. Het gaat om de toonzettingen van het Te Deum van de hand van twee voorname Franse barokcomponisten: Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) en Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Voor de magistrale uitvoeringen van de religieuze werken tekenen Vincent Dumestre met zijn Le Poème Harmonique en de Capella Cracoviensis. De solistische partijen worden ingevuld door de sopranen Amel Brahim-Djelloul & Aurore Bucher, de tenoren Reinoud Van Mechelen & Jeffrey Thompson en de bas Benoît Arnould. Het Franse cd-label Alpha is erin geslaagd de in de imposante La Chapelle Royale du Château de Versailles uitgevoerde werken subliem te registreren. Kortom er kan gesproken worden van een waar juweeltje.

Charpentier zette het Te Deum in de jaren negentig van de zeventiende eeuw op muziek. Hij was toen als organist in dienst van de jezuïeten van de Église Saint-Paul-Saint-Louis in Parijs. In totaal moet hij het motet zo’n zeven keer hebben getoonzet. Daarvan zijn er vier bewaard gebleven. De hier vastgelegde versie, (H. 146), is zonder meer de meest bekende. Vrijwel iedereen kent in elk geval de openingsmars met karakteristieke blazers en pauken van tv-uitzendingen in het kader van de Eurovisie.

te_deum_tekts

lully
J.-B. Lully

Aan het door Lully getoonzette Te Deum kleeft een weinig feestelijk verhaal. Het werk werd onder leiding van de componist op 8 januari 1687 uitgevoerd ter viering van het feit dat zijn werkgever, koning Lodewijk XIV, van een ernstige ziekte was hersteld. Lully stond gewapend met een lange stok, hij gaf daar als dirigent al stampend op de grond de maat mee aan, voor het orkest en de zangers. Kennelijk in zijn enthousiasme, de muziek geeft daar alle aanleiding toe, liet de stok per ongeluk zo hard op een van zijn tenen neerkomen, dat hij zich ernstig verwondde. Zo liep hij een infectie op waaraan hij uiteindelijk na een ziekbed van tweeënhalve maand bezweek.

Het is meer dan interessant beide werken op één cd aan te treffen. Luistert u naar onderstaande geluidsfragmenten en laat u meeslepen door de kracht van de muziek en het enthousiasme dat de uitvoeringen kenmerkt van Vincent Dumestre en de zijnen.

Charpentier & Lully: Te deum

Bekijk deze cd