Goddelijke interieurs in het Museum Mayer van den Bergh

Afgelopen dinsdag (9/8) bezocht ik in Antwerpen de tentoonstelling Goddelijke Interieurs. Die is ingericht binnen de muren van het in het pand Lange Gasthuisstraat 19 gehuisveste Museum Mayer van den Bergh. Aan de hand van veertig architectuurschilderijen van 16e en 17e eeuwse meesters plus een aantal tekeningen en prenten wordt een fraai beeld geschetst van het dagelijks leven in de Antwerpse kerken na de beeldenstorm die in 1566 ook huishield in de Zuidelijke Nederlanden. Voor de Rooms-Katholieke kerk een van de meest roerige periodes uit haar geschiedenis.

Maakt de geboden Antwerpse architectuurschilderkunst in het museum, met werken van onder anderen Hans Vredeman de Vries (1527-1609) en Hendrik van Steenwijck (1580-1649), het al de moeite waard om naar de zuiderburen af te reizen, de combinatie met een bezoek aan een viertal Antwerpse gebedshuizen (gegidst door een app) maakt de dag compleet. De tentoonstelling wordt in muzikaal opzicht opgeluisterd door de nieuw opgenomen cd Music for an Antwerp Church van het door Björn Schmelzer geleide vocaal ensemble Graindelavoix. De niet eerder op geluidsdrager vastgelegde polyfone werken van de hand van componisten als George de la Héle (1547-1586), Alard du Gaucquier (1524-1582), Matthias Pottier (ca. 1553-1629), Orazio Vecchi (1550-1605), Pedro Ruimonte (1565-1627) en Duarte Lobo (ca. 1565-1646) zijn alle afkomstig van in de tweede helft van de 16e eeuw en in het begin van de 17e eeuw in Antwerpen gedrukte partituren. De cd is gevoegd bij het in het kader van de tentoonstelling uitgegeven rijk geïllustreerde boek Divine Interiors. Gaat u de tentoonstelling bezoeken raad ik u ten zeerste aan te overwegen boek+cd in het museum aan te schaffen. Bent u niet in de gelegenheid Antwerpen te bezoeken en wilt u toch in het bezit komen van deze Engelstalige uitgave dan biedt Prelude u voor € 39,90 (incl. verzendkosten) de helpende hand. Wil ik nog opmerken dat los van de tentoonstelling Goddelijke Interieurs het Museum Mayer van den Bergh een collectie herbergt die het waard is gezien te worden.

Meer info: Museum Mayer van den Bergh

Divine Interiors – Music For an Antwerp Church

Bekijk deze cd