Graindelavoix’ kijk op Gesualdo is adembenemend…

Van het Belgische ensemble Graindelavoix komt u vaker cd’s tegen op de website van Prelude. En dat is niet voor niets, want de cd-producties van Björn Schmelzer en de zijnen spreken zeer tot mijn verbeelding. Dit kan zonder twijfel ook gezegd worden over de nieuwste door het label Glossa geproduceerde 3-cd-set van Graindelavoix. Op de uitgave Tenebrae zijn de door Don Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613) getoonzette Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia vastgelegd. Ze zijn bedoeld voor de Heilige Week voor Pasen en wel voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De teksten komen deels uit de oudtestamentische Klaagliederen van de profeet Jeremia en zijn overigens gerelateerd aan het lijdensverhaal van Christus zoals opgetekend in het Nieuwe Testament. Bovendien maakt een aantal toonzettingen van psalmen en hymnes deel uit van de cyclus. De in totaal 27 Responsoria zijn gepubliceerd in 1611 en vormen een commentaar op de lijdensweg die Christus aflegde in zijn laatste dagen voor Pasen. De teksten verhalen over ellende, diepe rouw en hoop. Gesualdo kleurde ze met zijn muziek zo dramatisch dat aan de betekenis van de woorden niet kan worden ontkomen.

Don Carlo Gesualdo da Venosa

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte ik via het label Erato kennis met deze muziek van Gesualdo in een uitvoering door het ensemble A Sei Voci en ik wist niet wat me overkwam. Wat een imponerende muziek! De uitvoering van Graindelavoix, waar ik nu uw extra aandacht voor vraag, zorgde voor een soortgelijke emotie. Toegegeven, mijn bewogenheid wordt nu wellicht extra gevoed door alles wat de coronaramp met zich meebrengt, maar het maakt de waarde van de cd-productie in kwestie er niet minder om.

‘Zo houd je het de komende weken leuk in huis’, kopte de Volkskrant boven een aantal tips om het tijdens de coronacrisis thuis draaglijk te houden. Dat de door Graindelavoix gebrachte Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia van Gesualdo een medicijn vormen tegen corona is natuurlijk onzin, dat Tenebrae een balsem voor de ziel vormt, staat wat mij betreft buiten kijf. Hier geen goedkope oproep de 3-cd-set Tenebrae van het ensemble Graindelavoix aan te schaffen. Voor wat het waard is luidt mijn dringende advies: maak ter bevordering van uw welzijn wat tijd vrij en luister naar de bij de aanrader geplaatste muziekvoorbeelden. Het zal u goed doen!

Gesualdo: Tenebrae

Bekijk deze cd

Ingeval u niet bent aangesloten bij het genootschap van Prelude Connaisseurs wil Prelude een kennismaking met de heilzame muziek van Gesualdo niet onthouden…