Preludes Gids-cd: Graupners ‘Weihnachtsoratorium’

De Duitse componist Christoph Graupner (1683-1760) stond tijdens zijn arbeidszame leven in buitengewoon hoog aanzien. Zijn vakmanschap werd bijvoorbeeld hoger ingeschat dan dat van Johann Sebastian Bach. De geschiedenis had uiteindelijk voor dit genie een belangrijker nagedachtenis in petto. Een en ander laat onverlet dat ook vandaag de dag nog kan worden vastgesteld dat Graupner over een uitzonderlijk talent beschikte. Hij studeerde rechten en natuurlijk ook muziek aan de Thomasschule in Leipzig in de periode dat Johann Kuhnau daar de muzikale scepter zwaaide. Tijdens die studie raakte Graupner bevriend met Johann David Heinichen, die later furore maakte aan het hof van Dresden, en met Johann Friedrich Fasch. In 1705 kreeg hij een aanstelling als klavecinist in Bremen waar hij onder Reinhard Keiser werkte. In het noorden van Duitsland leerde hij componisten kennen als Georg Philipp Telemann,
Georg Friedrich Händel en Johann Mattheson. Ik bedoel maar, Graupner ging om met componisten van zekere stand. Hij ging in op de uitnodiging van landgraaf Ernst Lodewijk Von Hessen-Darmstadt om kapelmeester te worden van diens hoforkest. Met het verstrijken van de tijd vestigde Graupner meer en meer naam in Duitsland. Toen bijvoorbeeld in 1722 het stadsbestuur van Leipzig op zoek was naar een nieuwe Thomascantor en Telemann bedankte voor de eer, ging de voorkeur vervolgens uit naar Graupner. Diens werkgever, de hierboven genoemde landgraaf, wilde zijn kapelmeester echter niet laten gaan, en zo ging de functie ten langen leste naar de ‘ouderwets’ gevonden Johann Sebastian Bach.
Graupner componeerde naast tal van instrumentale composities (kamermuziek en orkestwerken) opera’s en meer dan 1.400(!) geestelijke cantates. Zo af en toe verschijnt daar wat van op cd en kan er iets van de hoge kwaliteit van Graupners composities worden geopenbaard.

Handschrift van Graupner
Handschrift van Graupner

Op een eind 2010 op instigatie van de Belgische klavecinist/dirigent Florian Heyerick verschenen uitgave van het Belgische cd-label Ricercar is onder de titel Ein Weihnachtsoratorium een negental aan het kerstverhaal gerelateerde cantates van Graupner bijeengebracht. De sopranen Amaryllis Dieltiens & Elisabeth Scholl, de tenoren Lothar Blum & Reinoud van Mechelen, de bas Stefan Geyer, het vocaal ensemble Ex Tempore en de Mannheimer Hofkapelle, maken onder leiding van dezelfde Heyerick op een prachtige wijze duidelijk dat Graupners populariteit destijds niet ten onrechte was. Sterker nog, de 2-cd-set hoort gewoon in uw cd-collectie thuis en valt te beluisteren in alle vier de jaargetijden. Anders gezegd, indien u verzuimd heeft Graupners Weihnachtsoratorium toe te voegen aan uw cd-collectie, dan ligt de keus alsnog voor de hand…

Graupner: Ein Weihnachtsoratorium

Bekijk deze cd