Hoe flexibel een cd-handelaar kan zijn…

Soms krijg ik het verwijt me wat al te principieel te profileren. Daar zit een grond van waarheid in en, eerlijk gezegd, wil ik dat eigenlijk zo houden. Aan starheid, oftewel het al te vasthouden aan een eenmaal ingenomen standpunt, probeer ik mijzelf te onttrekken. Hij wel, hoor ik u denken, hoe zit dat dan met Cecilia B., Wibi S. of André R.? Om te bewijzen dat ik wel degelijk een flexibele kant heb, breng ik een cd onder uw aandacht van het label Brilliant Classics. Inderdaad, in Nederland hét huismerk van de Kruidvat-keten. Niet alles wat uit de koker van Brilliant Classics-baas Pieter van Winkel komt, vindt de schappen van de drogerijfilialen. Vermoedelijk passen componisten als Alkan, Poulenc, of andere scheppers van muziekstukken die behept zijn met een minder commerciële achternaam, niet bij het aanbod dat het Kruidvat ziet als ’traffic sale’. Cd’s van het label Brilliant Classics die géén plek bij de drogist vinden krijgen reguliere cd-handelaren aangeboden door een cd-distributeur. Op dergelijke aanbiedingen is mijn antwoord steeds: “Bekijk het maar, ik weiger de waar van Pieter te slijten”.

rieslimmer_brilliantNu wil het geval dat er door het door mij vermaledijde label een opname is uitgebracht van pianokwintetten van de componisten Ferdinand Ries (1784-1838) en Franz Limmer (1808-1857). Verantwoordelijk voor de voltreffelijke vertolkingen is het Nepomuk Fortepiano Quintet. Naast Franc Polman, viool, Elisabeth Smalt, altviool, Jan Insinger, cello, Pieter Smithuijsen, contrabas, maakt van het ensemble deel uit mijn goede vriendin, de fortepianiste Riko Fukuda. Zij vertolkt de pianopartijen op twee prachtige instrumenten uit de collectie van Edwin Beunk, Enschede (Ries: Thomas Tomkison, Londen 1815, Limmer: J. B. Strecher, Wenen 1874). U raadt het al, uw cd-handelaar is door de bocht gegaan. Om elke schijn te vermijden biedt Prelude u de Ries/Limmer-cd aan voor de prijs die niet-leveranciers van drogerijen gewoonlijk voor Brilliant Classics-cd’s moeten neerleggen. Inclusief het nog immer onrechtvaardig hoge BTW-tarief van 19% komt dat neer op € 7,50 (de gebruikelijk cd-winkelprijs bedraagt € 13,00)


Aanvullend bericht d.d. 30 april 2004

Terwijl een groot deel van de natie zich traditiegetrouw stort in een of ander feestgedruis en/of rommelmarkten afstruint op zoek naar goedkope waar tref ik iets van die gading aan op de website van het Kruidvat. Tot mijn niet geringe verbazing zie ik daar de Ries-Limmer-cd van het Nepomuk Fortepiano Quintet (NFQ) aangeboden voor de prijs van € 2,75 (incl. verzendkosten € 7,70). Wat is daar op tegen, vraagt u zich wellicht af als argeloze lezer. Dat zal ik u uitleggen. Van belang is het te weten dat de Ries/Limmer volledig is gefinancierd door het NFQ zelf. De opname en productie van de cd heeft de heer Van Winkel dus geen eurocent gekost. Dat de cd met werken van Ries en Limmer thans ter verkoop wordt aangeboden via de Kruidvat-webwinkel is in strijd met alle tussen de partijen gemaakte afspraken.