Hoog blijft hoog en laag laag

Vandaag (23/06/’15) debatteert de Tweede Kamer over de belastingplannen van het VVD/PvdA-kabinet. Die zorgen voor heel wat reuring. Pakket I van de plannen omvat een belastingverlaging waar alleen hardwerkende Nederlanders van zullen profiteren. Het is warm ontvangen in brede lagen van de samenleving. Hoe anders is het gesteld met pakket II. Daarin wordt voorgesteld het lage BTW-tarief alleen nog van toepassing te verklaren voor de dagelijkse niet luxe boodschappen. De hardwerkende Nederlander vindt dat natuurlijk minder prettig en mag zich daarin gesteund weten door tal van beroepsgroepen. In de media komen ze allemaal aan het woord. De fietsenmakers, kappers, boekverkopers, de vaklui voor al uw klussen, de sportkoepels, kermisexploitanten en andere kunstenmakers. Ze slaan gezamenlijk alarm. Dit had en heb ik erover te zeggen: Als het vermaledijde plan van de BTW-verhoging bewaarheid wordt zien zij hun nering volledig te gronde gaan. Op voorhand kan ik ze geruststellen, want van zo’n verhoging zal het niet komen. Tegen zulk een breed verzet gaat Den Haag niet in. Bovendien hoor ik politieke commentatoren steeds vaker hardop fluisteren dat het VVD/PvdA-kabinet is uitgeregeerd. In de Tweede Kamer beschikken de regeringspartijen over een minimale meerderheid van slechts één zetel, terwijl in de Eerste Kamer vrijwel iedereen constructief moet meewerken om plannen van de regering erdoor te krijgen. Van een verhoging van de BTW zal het dus niet komen. Al was het alleen maar omdat het met het oog op de aanstaande al dan niet vervroegde verkiezingen prettiger uitdelen is dan vragen van het volk.

Al dat verzet tegen het hoge BTW-tarief doet me terugdenken aan de momenten dat ik mijn strijd aanbond tegen het hoge BTW-tarief dat zwaar hangt aan de klassieke cd. Nooit heb ik begrepen waarom het lage BTW-tarief wel geldt voor een boek en niet voor een geluidsdrager. In 2003 legde ik mijn onbegrip voor aan het toenmalige Tweede Kamerlid Boris Dittrich (D66). Die liet me weten met mij geen doorslaggevende grond te zien waarom in dezen muziek anders zou moeten worden beoordeeld dan literatuur/lectuur. Hij beloofde dat D66 het zou oppakken. U begrijpt het al, nooit meer wat van gehoord. Toen in 2008 de Europese Commissie een lijst publiceerde met producten en diensten die mogen worden belast een laag BTW-tarief – ook daar gaat Europa dus over – dacht ik er goed aan te doen de kwestie middels een open brief in dagblad Trouw nog maar eens voor te leggen aan de toenmalige PvdA-ministers Bos en Plasterk. Ook dat was water naar de Haagse zee dragen. Zo bleef en blijft de gemiddelde prijs van een kwalitatief hoogwaardige klassieke cd € 17,50 € 20,00.