Investeer het ‘Kwartje van Kok’ in muziekonderwijs (2)

In juni 2002 riep Prelude de toen actieve kabinetsformateurs op om het ‘Kwartje van Kok’ te investeren in het muziekonderwijs. ‘Investeer die gelden, of in ieder geval een deel daarvan, in gedegen muziekonderwijs en andere stimulerende maatregelen ten behoeve van cultuur en met name de klassieke muziek’, luidde de oproep. Ruim anderhalf jaar en een kabinet verder meldt de kunstredactie van het Dagblad van het Noorden (9-01-’04), dat staatssecretaris Medy van der Laan (cultuur) in Groningen twee, speciaal op leerlingen van middelbare scholen gerichte projecten heeft gepresenteerd.

Project 1, The Music Zone, is bedoeld voor havo- en vwo-scholieren. Met behulp van een lespakket gaan zij popconcerten voorbereiden. Vmbo-leerlingen krijgen andere leerstof voor de handen voorgeschoteld: Let’s Work 2gether. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe een podium wordt opgebouwd en toegangskaartjes verkocht. Er is al een artiest gestrikt voor de projecten; de Marokkaans/Nederlandse zangeres Sena. In Tilburg wordt proef gedraaid met de lesprogramma’s. In het schooljaar 2004/2005 moet een en ander landelijk zijn beslag krijgen. Voor beide projecten heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) 7,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het muziekcentrum van de omroep (MCO) moet in de komende jaren 5,5 tot 7,5 miljoen euro bezuinigen. Op 14 januari 2004 voerden leden van de omroeporkesten en het omroepkoor actie bij het ministerie van OC&W in Den Haag. Daar op de stoep zongen zij Verdi’s Slavenkoor. De staatssecretaris vond het allemaal prachtig. Om de dames en heren musici weer rustig in de bussen te krijgen, beloofde de staatssecretaris de schade voor de omroeporkesten zoveel mogelijk te beperken. Politieke prietpraat!
Op de website van het Radio filharmonisch orkest (RFO) staat onder andere te lezen: ‘ […] op muzikaal gebied worden graag nieuwe territoria verkend. Het RFO beschikt daartoe over een ideale bezetting: een visionaire dirigent, 115 eersteklas musici, een duidelijk kunstzinnig beleid en de moed om nieuwe ontwikkelingen in de muziek te omarmen.’ Door de aangekondigde bezuinigsmaatregelen staat ook de toekomst van het RFO op de tocht.

Nu weet ik, dat je geen appels met peren mag vergelijken. Maar is het niet treurig dat projecten als The Music Zone en Let’s Work 2gether voor politiek Den Haag kennelijk zwaarder wegen dan het voortbestaan van de Hilversumse omroeporkesten?