Bachplus: Christ lag in Todes Banden

Componisten: Heinrich Bach (1615-1692), Johann Christoph Bach I (1642-1703), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg Böhm (1661-1733), Dieterich Buxtehude (1637-1707)

Uitgevoerd door: BachPlus, Bart Naessens

Luistervoorbeeld:

[Log in om te luisteren]
H. Bach: Ich danke dir, Gott

Label: Evil Penguin Records

Bestelnummer: 2019.09.16

Bestelinformatie