Los Santos Niños

De nieuwe cd van de door Antonio Florio geleide Cappella Neapolitana is er een die ik graag extra onder uw aandacht breng. Volgt u de aanraders van Prelude al langere tijd dan moet het u zijn opgevallen dat de belangrijkste drijfveer achter Preludes internetwinkel mijn passie is voor de oude muziek. In de internetwinkel van Prelude treft u uitsluitend cd’s die ik privé ook aan mijn verzameling zou willen toevoegen. Vanzelfsprekend is het voor u als liefhebber ondoenlijk alle aanbevelingen van Prelude aan te schaffen. In de Spotlight-rubriek treft u cd’s aan waar ik u adviseer een aankoop in elk geval ernstig in overweging te nemen…

Op de betreffende door Glossa uitgeven cd is van de Napolitaanse componist/priester Donato Ricchezza (ca. 1650-1722) vastgelegd zijn uit 1683 stammende ‘Los Santos Niños’, Oratorio di San Giusto e San Pastore, een van de in elk geval veertien door hem gecomponeerde oratoria.

Over het leven van Ricchezza is weinig meer bekend dan dat hij in Napels studeerde aan het conservatorium van Sant’Onofrio a Porta Capuana en dat hij als kerkcomponist een functie bekleedde in de staf van het Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Zijn oratorio zijn waarschijnlijk alle uitgevoerd in de Giromamini kerk en de manuscripten zijn betaard gebleven in de archieven van de oudste bibliotheek van de stad Napels, de Biblioteca dei Girolamini (1586).

Het oratorium handelt over het leven van  de twee zonen van de heilige Martha van Astorga, Justus en Pastore (Justo y Pastor). Die worden op respectievelijk zeven en negenjarige leeftijd,  tijdens de Christenvervolging die onder keizer Diocletianus in de jaren 303 en 304 plaatsvond in Spanje, gemarteld tot de dood erop volgt.

De echte verrassing van het oratorium zit ‘m in de kwaliteit van de muziek. Die staat op een zelfde plan als die van meer bekende Napolitaanse componisten en de leermeesters van Riccezza, te weten Cristofaro Caresana (ca. 1640-1709) en Francesco Provenzale (1624-1704), waarvan door Antonio Florio en zijn in 1987 opgerichte Cappella Neapolitana waardevolle werken van op cd zijn vastgelegd. Wat dat betreft kan de oude muziek uit de stad Napels zich geen betere pleitbezorgers wensen!

Ricchezza: Los Santos Niños – Oratorio di San Giusto e San Pastore

Bekijk deze cd