Magistraten vallen voor peepshow

Het is oktober 2002. Ik stuur een mailtje naar het toenmalige D66 Tweede Kamerlid Boris Dittrich. Die heeft juist samen met zijn GroenLinks collega Femke Halsema een wetsvoorstel ingediend om de vaste boekenprijs in elk geval voor een aantal jaren te kunnen waarborgen. Mijn vraag is even kort als duidelijk: waarom wèl een vaste prijs voor boeken en nìet voor de geluidsdrager?

Dittrich (nou ja, ik denk eigenlijk een van de D66-fractiemedewerkers) laat me weten dat de vaste boekenprijs alleen geldt voor Nederlandse en Friese boeken. Mijn enigszins prikkelende wedervraag of er dan misschien een vaste cd-prijs kan komen voor Nederlandse en Friese muziek blijft onbeantwoord. Omdat e-mailen me gemakkelijk afgaat stel ik nog de vraag of er dan in elk geval iets gedaan zou kunnen worden aan het hoge BTW-tarief dat op cd’s wordt losgelaten. Die zijn belast met negentien procent, terwijl in de boekenprijs slechts zes procent is begrepen. Dat is toch een beetje raar. Een vunzig pornoboekje valt onder het lage BTW-tarief, een prachtige cd-uitgave met bijvoorbeeld Johann Sebastian Bachs Brandenburgse Concerten wordt belast met het hoge tarief. In 2003 belooft het tegenwoordige ex-kamerlid de zaak van het BTW-tarief op te pakken en uit (te laten) zoeken. Nooit meer wat van gehoord.

Vandaag moet ik er weer even aan denken. Mijn ochtendkrant meldt dat het Amsterdamse Gerechtshof in hoger beroep een pornobaas in het gelijk heeft gesteld ingeval van een BTW-kwestie. Van elke euro die in de geldgleuf van zijn peepshows glijdt, moet de seksbaas negentien procent afdragen aan ‘s rijks belastingdienst. Mooi meegenomen zou ik denken, maar onrechtvaardig oordelen de Amsterdamse magistraten. Een peepshow staat volgens hen gelijk aan een toneelvoorstelling en daar geldt klip en klaar het lage BTW tarief.

Nu de rechterlijke macht heeft bepaald dat het vertoonde spel aan en rond de peepshowpaal beschouwd moet worden als een cultureel optreden, is de situatie bereikt dat mijn broek nergens meer van af zal zakken. Ook niet als straks de rechter bepaalt dat het bezoek aan een prostituee opgenomen dient te worden in de pakketten van de aanvullende ziektekostenverzekeringen…