Nieuwsbrief april 2020

Beste muziekliefhebbers,

Met elkaar maken we momenteel barre en onzekere tijden door. Vast staat dat het virus COVID-19 wereldwijd niet alleen zorgt voor veel ongemak en onzekerheid, maar vooral onbeschrijfelijk veel menselijk leed veroorzaakt. Dat de wereld er op tal van terreinen de komende tijd anders uit zal zien is zeker. Het hemd is nader dan de rok, vandaar in deze nieuwsbrief vooral de focus gelegd op de sector Oude Muziek. De drie voor maart en april geplande Baarnse concerten moesten net als alle concerten in ons land worden geannuleerd. Het ensemble L’Amorosa krijgt als extra concert een plek in de serie 2020-2021 en in overleg met Le Petit Trianon wordt nog naar een vervangende concertdatum gezocht. Hopelijk kan volgend jaar in de Lijdenstijd Bachs Johannes Passion wel worden uitgevoerd door het Apollo Ensemble.


Baarnse serie concerten Oude Muziek seizoen 2020-2021

Concerten seizoen 2020-2021

Met de nodige slagen om de arm treft u hierbij een kort overzicht aan van de door de Stichting Kunst & Cultuur Baarn voor het nieuwe seizoen geplande concerten. Een uitgebreider concertoverzicht wordt – samen met een uitnodiging u aan te sluiten bij de donateurs die de concertserie jaarlijks mogelijk maken – in de tweede week van april gepresenteerd. De activiteiten van de stichting worden in hoofdzaak gedragen door donateurs. Juist nu is het evident dat de stichting kan blijven rekenen op uw steun. Daarom de uitnodiging om ook dit jaar te doneren en wel vóór 1 juni 2020.


Extra aandacht voor twee extra waardevolle cd-producties

Don Carlo Gesualdo da Venosa

Dat het coronavirus ook ingrijpende gevolgen heeft voor veelal als zzp-er werkzame musici is evident. Daarnaast doen zich ook aanzienlijke problemen voor bij kleinere, specialistische cd-producenten.[1] Tal van cd-opnames zijn al afgelast en dat raakt ook de opnametechnici. Ik wil niet voor eigen parochie preken, maar wat zou het een verarming zijn als het coronavirus ervoor gaat zorgen dat etalages als die van Prelude niet meer gevuld kunnen worden! Hier geen oproep om toch vooral een keuze te maken uit de door Prelude aanbevolen cd’s, maar slechts een verwijzing naar de Etalage van Prelude met daarbij twee speciale attenderingen. Het betreft producties waarvan ik vind dat u er als Prelude Connaisseur in elk geval even naar moet luisteren. Eerstens de door Glossa uitgebrachte 3-cd-set Tenebrae van het ensemble Graindelavoix, dat onder leiding van Björn Schmelzer gezorgd heeft voor hemelse uitvoeringen van de voor de Lijdenstijd bedoelde Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia van de Italiaan Don Carlo Gesualdo da Venosa.

Gesualdo: Tenebrae

Bekijk deze cd


Niccolò Jommelli: Requiem & Miserere

En wat te denken van de nieuwste cd-uitgave van het Belgische label Passacaille!? Die biedt van Niccolò Jommelli zijn ‘Missa pro Defunctis’, ‘Libera me’ & ‘Miserere’. De drie prachtige composities worden onder leiding van Peter van Heyghen gebracht door het ensemble Il Gardellino. Onder de solisten onder anderen ook de in Baarn niet onbekende sopraan Miriam Feuersinger.

Jommelli: Requiem & Miserere

Bekijk deze cd


Ondertussen wens ik u allen een goede gezondheid toe in deze onzekere tijden.

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude

    1. Cd-producent en distributeur Outhere laat vandaag, 1 april, weten hard getroffen te zijn door de Corona-crisis. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt om het grootste deel van zijn productie- en distributieactiviteiten tot nader order stil te leggen. Dit zal ook consequenties met zich meebrengen voor Prelude. Geplaatste bestelling zullen vanzelfsprekend zoveel mogelijk worden uitgeleverd.