Nieuwsbrief mei 2019

Traditioneel mag het zo zijn dat in de maand mei alle vogels een ei leggen, voor de klassieke cd-branche zet mei de trend in van inzakkende verkopen. Als het weer naar buiten lokt is dat blijkbaar voor veel mensen ook het sein minder klassieke muziek te consumeren. Ook hier geldt dat de uitzondering de regel bepaalt. Een en ander neemt niet weg dat Prelude oor en oog blijft houden voor klassieke cd-producties die passen in de historische uitvoeringspraktijk en die er bovendien toe doen. In de voorbije maand april zijn er 23 aanraders toegevoegd aan de collectie van Prelude. Daarbij geldt voor elk wat wils en voor zover u nog geen keuze(s) heeft gemaakt dan wordt u daar alsnog van harte voor uitgenodigd. U komt de aanraders in een oogopslag tegen in de Etalage. Om te voorkomen dat in de warmere jaargetijden voorraden onwenselijk groeien houdt Prelude zich de komende maanden strikter aan de voor Connaisseurs geldende bestelregels: Cd’s besteld in de eerste week na het verschijnen van de maandelijkse nieuwsbrief worden in veel gevallen verzonden in de tweede week van de maand. Valt uw oog en/of oor ‘tussendoor’ nog op een cd die u graag in uw bezit wilt krijgen en de voorraadsituatie staat niet toe dat er per omgaande wordt geleverd dan zult u wat langer geduld moeten betrachten.


Nieuwe Gids-cd

De uitzondering die de hierboven geschetste regel bevestigt is de nieuwe Gids-cd met het oratorium Adamo ed Eva van Josef Mysliveček (1737-1781). Dit verhaal over de zondeval is gelet op de verfijnde smaak waar een aantal Prelude Connaisseurs mee behept is ruim op voorraad genomen en kan derhalve de komende paar weken per omgaande worden gepost.

Mysliveček: Adamo ed Eva

Bekijk deze cd


Concerten in de Baarnse Paaskerk

Op 11 mei sluit het seizoen met door Prelude geïnitieerde concerten in de Baarnse Paaskerk af met een optreden van het Belgische ensemble Quadro Viegas. Het meest in het oog springende instrument die avond is de enkelvoudige pedaalharp die ooit toebehoorde aan de eerste harpist van de Parijse opera Salvator Callault (1791-1839). Het programma biedt muziek van Joseph Haydn, Franz Anton Hoffmeister, Jan Ladislav Dussek, Ignaz Walter en Gottlieb Heinrich Koehler.

Programma-overzicht Quadro Viegas

Seizoen 2019-2020

Bekijkt u vooral ook de reeks concerten die voor het seizoen 2019-2020 is samengesteld. Met optredens van ensembles als laReverdie, Odyssee, Les Abbagliati, Seconda Prat!ca, Van Swieten Society, l’Amoroso en Le Petit Trianon belooft het weer veel genieten voor liefhebbers. Om de toekomst en kwaliteit van de concertserie te kunnen borgen is het niet alleen van belang dat zich jaarlijks voldoende donateurs aanmelden, ook is de organiserende Stichting Kunst & Cultuur Baarn dringend op zoek naar sponsoren. De Culturele ANBI-status waarover de stichting beschikt biedt sponsoren belastingtechnisch de nodige voordelen! Wilt u meer weten over een en ander neemt u dan contact op met ondergetekende.

Wens ik u tenslotte een mooie maand mei toe!

Kees Koudstaal