Nieuwsbrief januari 2017

Eerst en vooral wens ik u en de uwen alle goeds toe in het vandaag begonnen jaar. Tegelijkertijd moet ik u met pijn in het hart laten weten dat ik er – al mijn inspanningen en investeringen ten spijt – niet in geslaagd ben de Prelude(internet-)winkel in commercieel opzicht gezond overeind te houden. De vraag naar de door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s is simpelweg te klein. Met ingang van 1 april 2017 ben ik dan ook genoodzaakt al mijn openbare Prelude-activiteiten te staken. Tot die tijd is de winkel in de Baarnse Laanstraat geopend op vrij- en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. De website blijft na de sluiting van de winkel nog een paar dagen gedeeltelijk in de lucht en gaat daarna in de huidige vorm definitief op slot.

Dank

In de afgelopen meer dan een kwart eeuw heb ik met hart en ziel uiting mogen geven aan mijn passie voor de oude muziek. Veel liefhebbers hebben mij daartoe in staat gesteld en hen ben ik veel dank verschuldigd. Mijn vele ontmoetingen in en buiten de winkel in de Baarnse Laanstraat met delers van dezelfde passie heb ik steeds als bijzonder waardevol ervaren. Ik koester dan ook veel dierbare herinneringen.

Concertzender

Sinds medio vorig jaar verzorg ik voor de Concertzender tweewekelijks het programma Sound the Trumpet, Strike the Viol! dat 24/7 on-line kan worden (her-)beluisterd. Afgesproken is dat ik die activiteit voortzet. Met het sluiten van Prelude is mijn passie voor de oude muziek immers niet verdwenen. Vandaar dat ik blij ben op die wijze mijn voorkeuren met liefhebbers te kunnen blijven delen.

Concerten in de Paaskerk

Op zaterdagavond 17 december jl. was in de Paaskerk te gast het Londense ensemble The Bach Players. Met medewerking van de sopraan Rachel Elliott werd een kerstprogramma gebracht dat de bezoekers in positieve zin nog lang zal heugen. Het fraaie optreden van The Bach Players wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande concertregistraties van het begin en het slot van het concert.

‘Awake, sweet Love…’

De in Zwitserland woonachtige Amerikaanse tenor David Munderloh is uitgenodigd om samen met de Duitse luitspeler Julian Behr een avond te verzorgen in het teken van de lute songs van de Engelse componist John Dowland (1563-1626). En gelooft u mij dat ook dit een avond wordt die u niet mag missen!
Het concert in de aan de Oude Utrechtseweg 4 te Baarn gelegen Paaskerk vindt plaats op zaterdagavond 28 januari en vangt aan om 20.15 uur. Voor het programma klikt u op: ‘Awake, sweet Love’.

Concertserie wordt voortgezet

Mocht u zich afvragen of er met de sluiting van Prelude ook een einde komt aan de onder auspiciën van ondergetekende door de Stichting Kunst & Cultuur Baarn georganiseerde concerten in de Paaskerk dan kan ik u in elk geval voor het seizoen 2017/2018 geruststellen. Voor die concertreeks zijn inmiddels afspraken gemaakt met een aantal vooraanstaande musici. Zo zijn er optredens gepland van de violiste Amandine Beyer, cellist Bruno Cocset, klavecinist Frédérick Haas en de Franse sopraan Claire Lefilliâtre om maar een paar namen te noemen…
Met vriendelijke groet,

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude