Nieuwsbrief september 2018

Het was me de zomer wel. Zelf had ik niets te klagen over mijn ruim anderhalve maand direct aan zee genieten op een heerlijk Kroatisch eiland, maar in Nederland, zo heb ik begrepen, hielden soms extreem hoge temperaturen en aanhoudende droogte de gemoederen danig bezig. Nu we aanstonds afscheid nemen van de warmste zomer ooit gemeten en de herfst in het verschiet ligt, kunnen andere zaken weer vragen om uw aandacht. Misschien valt u wel voor de aanraders van Prelude en wat te denken van de concerten die dit seizoen in de Baarnse Paaskerk op stapel staan!


Ensemble Danguy in Baarnse Paaskerk

Op zaterdagavond 15 september, aanvang 20:15 uur, concerteert het Ensemble Danguy van en met de van oorsprong Canadese Tobie Miller in de Paaskerk. Zij wordt internationaal gezien als dé specialiste in het bespelen van de draailier. Het instrument mag heden ten dage vrijwel uitsluitend nog te horen zijn in de volksmuziek, in de 18e eeuw genoot het grote populariteit in kringen van de Franse aristocratie. Het ‘volkse’ instrument sloot aan bij de voorliefde voor het platteland die de gegoede burgerij graag weerspiegeld zag in kunstuitingen. Het zijn dan ook vooral Franse componisten die niet zelden een grote rol toekenden aan de draailier in hun werken. Maar ook elders in Europa was het instrument geliefd. Zo schreef bijvoorbeeld Joseph Haydn voor Ferdinand IV, koning van Napels, een vijftal soloconcerten voor het instrument. Om een indruk te krijgen van wat u op 15 september kunt verwachten in de aan de Baarnse Oude Utrechtseweg gelegen Paaskerk verwijs ik u graag naar onderstaande video van het Ensemble Danguy. Wat u nog moet weten is dat het Baarnse programma ‘De virtuoze draailier’ overeenkomt met het repertoire dat is vastgelegd op de tijdelijk sterk afgeprijsde cd ‘La belle vielleuse’ van het ensemble. Dit brengt als plezierige bijkomstigheid met zich mee dat ook de Duitse sopraan Monika Mauch acte de présence zal geven in de Paaskerk!


Sponsoren gezocht

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik een oproep te plaatsen inzake sponsoring van de Baarnse concertseries. De Stichting Kunst & Cultuur Baarn nodigt sponsoren uit de concerten in de Paaskerk financieel te steunen. De stichting beschikt over de Culturele ANBI-status, wat maakt dat sponsoren kunnen rekenen op een aanzienlijk belastingvoordeel. Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.


Vater Unser

Je zou het bijna vergeten na zo’n overdaad aan zomers weer, Prelude handelt ook nog in klassieke cd’s. Vóór de vakantie al aangekondigd en nu beschikbaar is de nieuwe cd van het ensemble Clematis. Met medewerking van contratenor Paulin Bündgen heeft het ensemble onder de titel ‘Vater unser’ een aantal juweeltjes uit de Duitse barokperiode op een door Ricercar uitgebrachte cd vastgelegd. Een blik in de Etalage leert dat er veel meer fraais beschikbaar is in de webwinkel van Prelude!


Voor het geval u ze gemist mocht hebben…

Ooit stelden de landelijke kranten veel ruimte beschikbaar voor actuele klassieke cd-recensies. Dat is tegenwoordig wel anders. Neem de Volkskrant. Daar delft de klassieke cd tegenwoordig het onderspit ten opzichte van de aandacht die wordt geschonken aan de genres pop, heavy en dance. In de vakantiemaanden maakte de krant een inhaalslag met een vijftal besprekingen van m.i. belangwekkende klassieke cd’s die al maanden prijkten op de lijsten met aanraders van Prelude. Zo kregen die producties alsnog de aandacht die zij verdienen! Beter laat dan nooit en onder het motto ‘herhaling is de toverkracht van de reclame’ breng ik het kwintet cd’s volgaarne in deze nieuwsbrief nog een keer onder uw aandacht, want u zou ze zomaar gemist kunnen hebben…


Welkom!

Een aantal liefhebbers maakt regelmatig gebruik van de ontvangstmogelijkheid die Prelude biedt in haar Luisterkamer. Daar kan onder het genot van een kopje koffie en via een uitstekende geluidsinstallatie nader kennis gemaakt worden met de aanraders van Prelude. Als Connaisseur bent u daar (op afspraak) van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Kees Koudstaal

Hulp nodig bij het inloggen? Raadpleeg de handleiding!