Nieuwsbrief zomer 2020

De zomerse nieuwsbrief van Prelude kent jammergenoeg een zwart randje. Kwam er afgelopen maart abrupt een einde aan de onder auspiciën van Prelude georganiseerde Baarnse concertserie, de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt maken dat ook de voor het seizoen 2020-2021 aangekondige reeks concerten moet worden geannuleerd. En zelfs meer dan dat. De belangstelling voor de concerten liet in de afgelopen jaren al een dalende trend zien, de onzekerheid rond COVID-19 maakt dat het aantal dit jaar ontvangen donaties drastisch is afgenomen. Vooralsnog ziet de Stichting Kunst & Cultuur Baarn af van het aanbieden van nieuwe concertseries. Zodra de situatie het toelaat, herstart de stichting haar activiteiten met het organiseren van incidentele concerten. Of het weer komt tot vooraf ingevulde concertseries zal de tijd leren.


En dan nog dit. De belangstelling voor de in Preludes Etalage geplaatste cd’s is al langere tijd zo gering dat niet langer gesproken kan worden van een gezonde situatie. Het maakt dat ik mij in de zomerperiode ernstig ga bezinnen op de toekomst van Prelude. Na de zomervakantie die duurt van 15 juni tot 15 augustus volgt nader nieuws.

Eventueel vóór as. 10 juni geplaatste bestellingen worden nog verwerkt en zoveel als mogelijk uitgeleverd. Ondertussen hoop ik dat het u allen goed gaat en wens ik u een mooie en bovenal gezonde zomer toe!