Nog even en Nijntje hangt aan het kruis

We leven in een tijdsgewricht waarin velen vooral de eenvoudigste weg willen bewandelen. Ook in de wereld van de klassieke muziek moet alles zo simpel mogelijk worden opgedist. Stemt u op een willekeurige ochtend uw radio maar eens af op Radio 4. Dan wordt wel duidelijk wat ik bedoel.
Met Goede Vrijdag in aantocht is het in Nederland wat lijdensmuziek betreft vooral de beurt aan Johann Sebastian Bachs Mattheüspassie (MP). Ik hoef hier niet uit te leggen wat een immens meesterwerk dat is. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in Nederland rond Bachs MP.

Ton Koopman moest zijn geplande uitvoeringen cancelen vanwege het inhouden van subsidiegelden. Onder de MP’s die wel gaan in het land bevindt zich een aantal in de ‘hertaling’ van Jan Rot, zowel in barokke uitvoeringen als in het Fries als in een meezingversie. De laatste variant komt mij voor als de grootste gruwel. Het idee alleen al bezorgt me een ziek gevoel in de maagstreek.

Maar het kan zo mogelijk nog beroerder. Zo lees ik in de Trouw van vandaag over een MP voor iedereen van tien jaar en ouder. De openingszin van het artikel verraadt direct al wat voor een MP dat gaat worden: ‘Stel je eens voor dat Jezus de Romeinen met wonderen op hun nummer had gezet. Dan zou het passieverhaal heel anders aflopen en was Judas niet als verrader de geschiedenis in gegaan.’
De zo verkleuterde MP wordt in de grote zaal van het gebouw van het Nationaal Toneel gebracht door het Residentie Orkest onder leiding van Johannes Leertouwer en wordt als volgt aangekondigd op de website van het Residentieorkest:

Een Matthäus Passion voor het hele gezin
Weet jij waar de gezegdes ‘Een Judas kus’ of ‘Ik was mijn handen in onschuld’ vandaan komen? Beleef het klassieke passieverhaal door de ogen van Isabel, de dochter van Judas. Judas Iskariot, een van de trouwste aanhangers van Jezus, ging de geschiedenis in als de allergrootste oplichter. Maar was het wel verraad dat hij pleegde? Of was het een daad vanuit goede bedoelingen, een poging van Judas om zijn beste vriend te redden? Gedane zaken nemen geen keer, ook als hij spijt krijgt en alles terug wil draaien is het daarvoor te laat.
Machteloos kijkt Isabel naar de gevolgen die het gedrag van haar vader met zich meebrengt. DE JONGE MATTHÄUS is een muziektheatervoorstelling waarin de Matthäus Passion is bewerkt tot een muziekstuk van een uur. Een voorstelling met alle hoogtepunten van Bachs muzikale meesterwerk.
Geschikt voor iedereen van 10 jaar en ouder.’

Voorwaar, ik zeg u, volgend jaar komen ook de kinderen onder de tien aan de beurt. Die krijgen dan eindelijk hun eigen MP, of beter gezegd NP: de Nijntje Passion…

De EO doet ook een duit in het zakje. In de aanloop naar Goede Vrijdag zendt die omroep een vierdelige serie uit over de MP. Zangers en zangeressen van het lichte genre kiezen op advies van muziekproducente Sigrid van der Linden een aria die ze het best ligt. Het is vervolgens aan Maarten Koningsberger de artiesten klaar te stomen voor een heuse uitvoering in een – de EO zou de EO niet zijn – heuse kerk. Rob de Nijs doet het met ‘Mache dich, mein Herze, rein’ in de Rot-hertaling ‘Maak je hart voorbeeldig vrij.’ (Zie: website van de EO)

Ik heb besloten dit jaar alle MP-drinkbekers aan mij voorbij te laten gaan en het te doen met mijn favoriete MP op cd. Dan loop ik geen enkel risico…

In de Trouw van Goede Vrijdag 2009 is bovenstaand verhaal in een andere vorm te vinden. Voor die bijdrage klikt u op De Nijntje Passion is in aantocht.