Open brief aan Universal Music Nederland

Universal Music Nederland, verantwoordelijk voor beeld- en geluidsdragers van labels als Deutsche Grammophon, Decca en Philips, voert in het vierde kwartaal van 2004 een selectief distributiebeleid in. Slechts ‘specialisten’ kunnen nog bij Universal terecht voor bepaalde cd- en dvd-producties. Dit specialisme is niet gekoppeld aan vakmanschap maar slechts het ‘objectief meetbare criterium: minimale afname van 500 verschillende titels op jaarbasis’ geldt. De kleintjes tellen niet meer mee voor de multinational. Prelude houdt de eer aan zichzelf en verbreekt de banden met Universal Music.


Open brief aan Universal Music Nederland

t.a.v. Bart Engel, Division Manager Commercial Affairs
Gerrit v.d. Veenlaan 4
3743 DN Baarn

Van: Prelude klassieke muziek
Kees Koudstaal
Laanstraat 100a
3743 BH Baarn

Betreft: Uw schrijven d.d. 3 december 2004 aangaande ‘selectieve distributie’

In kopie aan: Het ANP en diverse andere persorganen.

Baarn, 13 december 2004

Geachte heer Engel,

In uw ook aan mij gerichte schrijven van 3 december 2004 geeft u een toelichting op het kortgeleden door Universal Music Nederland ingevoerde nieuwe distributiebeleid. U meldt onder andere: ‘Wij zijn in het vierde kwartaal 2004 gestart met een pilot “selectieve distributie”. Deze beslissing hebben wij om twee redenen genomen. Enerzijds spelen wij hiermee in op de vraag van de consument naar luxe versies van een CD of DVD. Er bestaat een groot aantal consumenten dat bereid is om extra te betalen voor luxe uitvoeringen van specifieke releases. Dit is voor de industrie (zowel retail als maatschappij) een prachtige kans om additionele omzet uit de markt te halen.’

Verder laat u weten gezocht te hebben naar een mogelijkheid om die wat u noemt ‘luxe uitvoeringen’ alleen te kunnen leveren aan, het zijn alweer uw woorden, winkels die zich hebben weten te kwalificeren als ‘specialist’. Om te voorkomen dat Universal Music Nederland met deze leveringsstrategie in botsing komt met Europese regelgeving heeft u een objectief meetbaar criterium bedacht. U schrijft: ‘Universal heeft gekozen voor het objectief meetbare criterium: “minimale afname van 500 verschillende titels op jaarbasis”. Valt een retailer daarboven dan is het voor ons een specialist, daaronder niet’.

U had het niet duidelijker kunnen formuleren. Voor Universal Music Nederland is de kwalificatie ‘specialist’ niet meer gekoppeld aan zoiets als vakmanschap maar uitsluitend nog geplakt aan het getalscriterium. De idee achter de door u gekozen strategie ligt natuurlijk in het feit dat u af wilt van de ‘kleine’ cd-handelaren. Die zijn logistiek voor u alleen maar lastig. Uiteindelijk wilt u als Universal Music de distributie van uw producten volledig in eigen hand nemen en laten plaatsvinden via het world wide web. Nu al kan de consument duizenden tracks en albums tegen betaling in huis halen van de servers van muziekaanbieders als iTunes, Napster, Wanadoo en Tiscali Music. De consument die bereid is diep in de buidel te tasten voor luxe ‘cd- en dvd-uitvoeringen’ kan zolang het duurt terecht bij door u geselecteerde verkooppunten.

Om de toekomst voor u alvast wat eenvoudiger te maken verzoek ik u met ingang van heden mijn bij u bekende klantnummer uit uw computerbestand te verwijderen. Anders gezegd Prelude klassieke muziek komt u op voorhand tegemoet en zal vanaf heden geen orders meer plaatsen bij Universal Music Nederland. De nog aanwezige voorraad cd’s uit de stal van de Universal Classic Music-groep, zo’n tweehonderd titels uitgebracht op labels als Deutsche Grammophone, Archiv, Decca en Philips, zal voor de halve prijs uit de winkel worden geruimd. O ja, ook de Vivaldi-cd van het door u gelanceerde ‘product’ Janine Jansen, door mij als demonstratie-cd gebruikt, zie in dit verband het verhaal ‘0 (= negatief) + 10 (=positief) = 10 (=positief) Toch?‘ te vinden in de leestrommel van mijn website www.preludeklassiekemuziek, is in de bulk begrepen.

Hoogachtend,

Kees Koudstaal

Prelude klassieke muziek


 

kozena_universal

Vervolg

Bart Engel division manager commercial affairs van Universal Music reageert op 19 januari 2005 op Preludes Open Brief middels een gesloten brief. Uit zijn schrijven blijkt dat het begrip ‘specialist’ inmiddels een cosmetische verandering heeft ondergaan. Universal Music hanteert nu de titel ‘breedafnemer’. Verder laat de heer Engel weten geschrokken te zijn van wat hij noemt mijn ‘valse overtuiging’ dat Universal Music uiteindelijk de distributie van haar producten via het world wide web in eigen hand wil nemen. Zie in dit verband de afbeelding hierboven, weliswaar genomen van een Duitse website van Universal Music maar wie maalt daarom in het Europa zonder grenzen.
Over de ‘pilot selective distributie’ meldt Engel onder andere: ‘[…] ik geloof dat u Universal’s intenties verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het is geenszins de bedoeling dat ALLE luxe versies op selectieve wijze zullen worden gedistribueerd.’ Ja, het is zelfs mogelijk dat er speciaal voor winkels als Prelude luxe of speciale versies worden geproduceerd…

Onderstaande reactie is in antwoord op het schrijven van de heer Engel naar het hoofdkantoor van het in Baarn gevestigde Universal Music verstuurd:

Betreft: Reactie op uw schrijven d.d. 19 januari 2005

Baarn, 21 januari 2005

Geachte heer Engel,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw schrijven van 19 januari 2005. What’s in a name? dichtte Shakespeare ooit. De benamingen ‘specialist’ of ‘breedafnemer’ dekken als vlag dezelfde lading. U beloont grootafnemers met speciale uitgaven en factuurkortingen, dat zijn de feiten. Als ‘kleinafnemer’ bevind ik mij wat dat betreft bij u altijd in een achterstandspositie ten opzichte van de grootafnemers.

U bent geschrokken van mijn ‘valse overtuiging’ inzake het distributiebeleid van Universal Music. Mijn opmerkingen in deze houd ik staande, temeer daar ik niet over een vast tijdpad heb gerept, maar de term ’uiteindelijk’ heb gebruikt. Via het world wide wibe biedt Universal Music nu al haar klassieke muziek ter downloading én in fysiek product rechtstreeks aan de consument aan. Ter verduidelijking een voorbeeld. De nieuwste cd van Musica Antiqua Köln en de mezzosopraan Magdalena Kozena wordt via de aan Universal Music gerelateerde Duitse website www.shop.klassikakzente.de* aan de consument gepresenteerd voor € 17,99. En is het niet zo dat Universal Music cd’s bijvoorbeeld via het steeds belangrijker wordende iTunes voor amper 10 euro zijn te downloaden?

Het heeft geen zin te proberen mijn gelijk bij u te halen, laten we het er op houden dat er sprake is van botsende meningen en belangen. Wat ik nog kwijt wil is dat ik als handelaar in klassieke cd’s in de laatste jaren, behoudens via wat eindeloze vellen fax-papier en een enkele keer een ‘actie-envelop’ steeds bedoeld voor grootafnemers, geen vertegenwoordigersbezoek van Universal Music heb ontvangen. Dit gevoegd bij uw schrijven van 3 december 2004 heeft bij mij de overtuiging doen postvatten zoals ik die in mijn schrijven van 13 december 2004 heb weergegeven. Dat ik mijn mening breder ventileerde dan uw kantoor aan de Gerrit van der Veenlaan, heeft te maken met het feit dat ik graag kies voor openheid. Het zijn per slot van rekening bezoekers in mijn winkel die geconfronteerd worden met de prijs van € 23,50 die neergelegd moet worden voor een full price Universal Music cd, terwijl diezelfde cd door ‘breedafnemers’ voor een aanzienlijke lagere prijs kan worden aangeboden.

Omdat ik het vermoeden heb dat wij zakelijk niet tot elkander zullen komen wil ik het graag laten bij deze reactie. Dit laat onverlet dat u van harte welkom bent mijn winkel eens van binnen te komen bekijken. De winkel is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Met vriendelijke groet,

Kees Koudstaal

Prelude Baarn

* Bezoekt u ook eens de ‘concurrerende’ website www.abella.de. Ook een onderdeel van de Universal Music Group Company.