Orgelwerken van Puccini

Het Belgische label Passacaille heeft drie cd’s het licht doen zien die stuk voor stuk de moeite waard zijn. Het betreft uitgaves met niet alledaags repertoire waarvan ik mij kan voorstellen dat ze bij u als Prelude Connaisseur in de smaak vallen. 

(Zie bestelnummers 2017.05.1t/m3)

De cd met wereldpremières van orgelwerken van Giacomo Puccini springt het meest in het oog. De operacomponist schreef ze in zijn tienerjaren en waarschijnlijk deed hij de partituren voor een habbekrats van de hand om er sigaretten voor te kopen, verstokt roker als hij was… Op zijn sterfbed vernam de componist van een vriend dat de orgelwerkjes bewaard waren gebleven. Puccini liet weten ze graag nog eens terug te zien. Daar kwam het niet van omdat hij kort nadat hij het nieuws vernam overleed aan keelkanker. In het Friesch Dagblad van 26 april jl. verhaalt uitvoerend organist Liuwe Tamminga uitgebreid over zijn betrokkenheid bij de jeugdwerken van operacomponist Puccini: ‘Verloren’ werken jonge Puccini herleven in Lucca.

Puccini: Organ Works

Bekijk deze cd