Oud goud dat raakt aan de mensenziel…

Ochtendkrant Trouw biedt haar lezers een onder de titel ‘Muziek die je raakt’ uitgebrachte 10-delige klassieke cd-collectie aan voor € 39,95. Het staat de krant vrij aan de mens te brengen wat zij wil en u als consument geniet evenzoveel vrijheid om in te gaan op het aanbod om in een slag de ‘honderd mooiste klassieke werken’ aan uw collectie toe te voegen. Trouw belooft u kippenvel, tranen in de ogen en koude rillingen. Een blik op de honderd bijeengebrachte titels levert inderdaad een hoog begrafenisgevoel op. Als ik u mag raden: begin er niet aan. Dit advies komt niet voort uit kinnesinne, maar heeft uitsluitend van doen met het futiele doorsneegehalte dat de set kenmerkt.

Als handelaar in klassieke cd’s ben ik eraan gewoon geraakt dat ‘mijn’ muziek middels branchevreemde kanalen wordt aangeboden en verkocht. Daar klaag ik dus allang niet meer over. Wat u moet weten is, dat ik mij dagelijks inspan om u als liefhebber te attenderen op en te informeren over klassieke cd’s die er mijns inziens toe doen. Gewoonlijk betreft dat nieuwe producties, maar een enkele keer is dat er een die zou passen in de rubriek ‘Goud van oud’.

In de afgelopen weken bezig ben ik bezig geweest met het digitaliseren van een aantal lang geleden geschoten video’s. Zo stuitte ik ook op beeld en geluid van een concert dat de Franse countertenor Gérard Lesne met zijn ensemble Il Seminario Musicale in 2002 gaf in de aan de Nevsky Prospect te Sint Petersburg gelegen Small Philharmonic Hall.
Ik was in de gelegenheid dat concert te registreren omdat het optreden van Gérard Lesne daar mede op mijn voorspraak plaatsvond. Gelooft u mij als ik u zeg dat ik tijdens het bekijken van de video opnieuw werd overvallen door gevoelens die Trouw de kopers van ‘Muziek die je raakt’ in het vooruitzicht stelt. Van die emoties kan ik u geen deelgenoot maken, want de concertopname is uitsluitend bestemd voor eigen huiselijke kring. Maar er is troost!

Van Gérard Lesne valt de laatste jaren weinig meer te vernemen. Publicitair ingehaald door de tijd en aanstormende jonge gardes, waar ik soms het mijne van denk. Ingeval het uw muziekverzameling ontbreekt aan cd’s met het stemgeluid van Gérard Lesne, dan raad ik u ten zeerste aan daar verandering in aan te brengen. Zijn in de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw door Virgin Classics opgenomen cd met lamentaties voor de woensdag in de Goede Week van de Italiaan Niccolò Jommelli is zo hemels mooi dat woorden tekortschieten! Luistert u naar de drie deeltjes uit de Lamentazione terza die u via de cd-link hieronder krijgt aangeboden en u weet waarom deze aanbeveling hout snijdt!

Jommelli: Lamentazioni per il Mercoledì Santo

Bekijk deze cd