Preludes Gids-cd: ‘Porpora il Maestro’ of ‘Fagioli il Maestro’?

Een jaar geleden weet ik in een vlammende aanrader mijn bewondering voor de Argentijnse contratenor Franco Fagiola niet onder stoelen of banken te steken. Zijn cd Arias for Caffarelli is er dan ook een van de bovenste plank! U leest er meer over deze pagina: Arias for Caffarelli. Onlangs is er een tweede solo-cd van Fagiola op het label Naïve verschenen. Hij is gevuld met louter aria’s van de Napolitaan Nicolò Porpora (1686-1768). Voor een levensbeschrijving van de tijdens zijn leven bejubelde maar uiteindelijk in armoede gestorven componist verwijs ik u kortheidshalve naar Wikipedia.

Via onderstaand informatieblokje treft u onder de cd-afbeelding een tweetal geluidslinks aan. Ze verwijzen naar van de cd geplukte aria’s van Porpora. En slaat u vooral ook niet de op YouTube geplaatste video over! U kunt dan zelf beoordelen of u met mij van mening bent dat Franco Fagiola een zanger is die in dit repertoire zijn evenknie niet kent.

Franco Fagioli – Porpora il Maestro

Bekijk deze cd