Prelude in HP/De Tijd

In november 2008 benaderde een redacteur van het weekblad HP/De Tijd mij met de vraag of ik in was voor een interview. In deze ook voor de klassieke cd-handel barre tijden kan een beetje extra aandacht voor Prelude geen kwaad, dus volgde er een ontmoeting en later een fotosessie in de winkel. Het resultaat van een en ander is te lezen/zien in het winternummer (2008) van het weekblad. Het interview sec vindt u hier in pdf-formaat.