Preludes Gids-cd: Een oorstrelend oratorium van Josef Mysliveček

Het Belgische cd-label Passacaille heeft een meesterwerk van de Bohemer Josef Mysliveček (1737-1781) op een set van twee cd’s vastgelegd. Het betreft zijn oratorium Adamo ed Eva. Onder leiding van Peter Van Heyghen en een viertal uitstekende solisten tekent het Belgische ensemble Il Gardellino voor de exemplarisch fraaie uitvoering van Myslivečeks kijk op het in het bijbelboek Genesis opgetekende verhaal over de zondeval van ‘s werelds eerste echtpaar en de verdrijving uit het Paradijs die daarop volgde. De componist ontving in 1770 van de Accademia degl’Ingegnosi in Florence de opdracht het oratorium-libretto van muziek te voorzien. De keuze voor Mysliveček lag voor de hand, want de componist genoot op dat moment grote faam in Europa en dat mag gelet op zijn oorspronkelijke beroepskeuze bijzonder genoemd worden. Als molenaarszoon volgde de componist aanvankelijk een muziekopleiding in Praag. Op zijn zestiende brak hij die studie echter af om samen met zijn tweelingbroer na het overlijden van hun vader de molen in bedrijf te houden. Alhoewel hij in 1761 als meester toetrad tot het Praagse molenaarsgilde, en daarmee zijn kostje gekookt zag, besloot hij uiteindelijk toch te kiezen voor zijn grootste passie: de muziek. Hij reisde naar Italië om zich te bekwamen in de theorie van de zangkunst en zijn eerste daar op de planken gezette opera’s waren zo succesvol dat hij de bijnaam ‘Goddelijke Bohemer’ kreeg opgeplakt. In de periode 1766-1780 componeerde hij het respectabele aantal van maar liefst 26 opera’s die alle succesvolle premières kenden in grote Italiaanse operahuizen. Het was dan ook niet vreemd dat juist hij de opdracht kreeg het libretto Adamo ed Eva van muziek te voorzien, temeer daar hij ook met oratoria die hij eerder al afleverde grote successen had geboekt.

Een tragisch einde

De laatste levensjaren van de componist gingen gepaard met de desastreuze gevolgen van een soa die hij in 1774 had opgelopen. Toen Mozart hem in het najaar van 1777 bezocht verkeerde Mysliveček al in een deplorabele gezondheidstoestand. Hij leed aan chronische pijnen, zijn lichaam was getekend door talloze zweren en vanwege een mislukte chirurgische ingreep moest hij het stellen zonder neus. Toen de afgetakelde Goddelijke Bohemer vier jaar later in armoede overleed en er nog slechts een grote niet afgeloste schuldenlast restte, raakte de componist met zijn muziek snel in de vergetelheid, om daar eerst in de afgelopen jaren weer aan ontrukt te worden. Onder meer getuige een recente opname van een aantal van zijn vioolconcerten uitgevoerd door violiste Leila Schayegh en het Collegium 1704 bleek dat al niet meer dan terecht. Met de herontdekking van het meesterwerk Adamo ed Eva door Peter van Heyghen en de wijze waarop hij daar met zijn musici kond van doet, is als het ware het standbeeld van de Goddelijke Bohemer definitief opgericht!

Mysliveček: Violin Concertos

Bekijk deze cd

Mysliveček: Adamo ed Eva

Bekijk deze cd