Carbonelli met een financiële tegemoetkoming

De Nederlandse economie bevindt zich in een deplorabele toestand. Om over het niveau van sommige Haagse politici maar niet te spreken. Minister van Sociale Zaken De Geus staat sympathiek tegenover de idee van Groenlinks een Robin-Hood-fonds in het leven te roepen. Gulle rijken kunnen zich telefonisch melden met een donatie voor behoeftigen. Verder lezen Carbonelli met een financiële tegemoetkoming