Preludes Gids-cd: Een Te Deum van Charpentier & Lully

Wat is er mooier dan als eerste ‘Gids CD’ van 2014 – een jaar waar ook met het oog op Prelude veel staat te gebeuren – een uitgave extra in het zonnetje te zetten die twee versies biedt van eenzelfde vreugdevolle boodschap. Het gaat om de toonzettingen van het Te Deum van de hand van twee voorname Franse barokcomponisten: Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) en Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Verder lezen Preludes Gids-cd: Een Te Deum van Charpentier & Lully