Hou ermee op!

In april 2009 plaatste dagblad Trouw mijn bijdrage ‘De Nijntje Passion is in aantocht‘. Daarin uitte ik kritiek op de debilisering van Johann Sebastian Bachs meesterwerk de Matthäus-Passion. Het duurde iets langer dan toen door mij voorspeld, maar met de ingekrompen versie van Bachs meesterwerk in de serie Pieces of Tomorrow op 30 maart in het Utrechtse TivoliVredenburg komen we aardig in de buurt van de vervulling van mijn profetie. Lees verder Hou ermee op!

Tage Alter Musik, Regensburg (D) 2016

In het voorbije pinksterweekend verkeerde ik in het Duitse Regensburg om daar de 32-ste editie van de Tage Alter Musik bij te wonen. Uit het rijke aanbod concerten bezocht ik er verspreid over vier dagen negen. Ik had voor nog meer muziek kunnen kiezen, maar voor mij geldt ook hier de regel dat overdaad schaadt. Bovendien valt er ook veel te zien in Regensburg. Lees verder Tage Alter Musik, Regensburg (D) 2016

Voor mij is het Bachs Hohe Messe!

Het is in dit land traditie dat kerken en concertzalen in de aanloop naar Goede Vrijdag massaal worden bevolkt door mensen die al dan niet gewapend met een partituur Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion willen beleven. Opwarmers geuit via kranten, radio en televisie sporen aan de muziektempels te bezoeken voor de jaarlijkse onderdompeling in het Bachbad. Lees verder Voor mij is het Bachs Hohe Messe!

Klassieke muziek op straat

Ik weet niet hoe u aankijkt tegen het Prinsengrachtconcert dat we jaarlijks door de AVRO via de TV krijgen voorgeschoteld. Persoonlijk wil ik wel kwijt dat ik er nauwelijks naar kan kijken. Dat ligt niet zozeer aan de kwaliteit van de opgetrommelde musici, als wel aan de formule waarin het programma is gegoten. Dat wordt niet door iedereen zo verstaan. ‘Dit soort programma’s slaat juist een brug tussen mensen en klassieke muziek’, krijg ik niet zelden tegengeworpen als ik mijn weerzin tegen dit soort programma’s uit. ‘Nou’, zeg ik dan, ‘ik denk juist van niet’. Lees verder Klassieke muziek op straat

Over een kort moment van zelfkastijding in de lijdenstijd

Bij toeval brengt de afstandsbediening me na het nieuws bij Nederland 2. Daar val ik in de leader van het EO-programma Mattheus Masterclass. In plaats van direct weg te zappen, ik weet immers wat me te wachten staat, besluit ik toe te geven aan een kennelijk in mij levende behoefte tot zelfkwelling. Bij een eerdere gelegenheid spuide ik in een ander verband mijn kritiek al op deze onder de regie van de EO beleden vorm van bachslastering. Lees verder Over een kort moment van zelfkastijding in de lijdenstijd

Bedankt voor de bloemen…

Ik had het mezelf nog zo voorgenomen. Dit jaar zou ik de door de Evangelische Omroep (EO) publiekelijk aangeboden drinkbeker aan me voorbij laten gaan. In een opperste bui van zelfkwellerij kon ik echter de verleiding niet weerstaan…
Via een op de website van EO aangeboden link kom ik terecht op een pagina waar onder de kop ‘De bekende Nederlanders treden op’ te lezen staat: ‘Na een uitgebreide voorbereiding is het eindelijk zover. De klaargestoomde bn’ers treden op onder muzikale begeleiding en een 12-koppig koor. Lees verder Bedankt voor de bloemen…

Een geventileerde mening in Trouw

Op uitnodiging van de Podium-redactie van Trouw schreef ik een bijdrage over het tegenwoordige gesol met Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Van dat meesterwerk kan / mag kennelijk niet meer ‘gewoon’ genoten worden. Liedjeszanger Rot kwam met een door velen bejubelde maar mijns inziens ridicule Nederlanse ‘hertaling’. Die kent nu ook een Friese variant. De EO bewijst in een serie van vier afleveringen dat het uitvoeren van Bachs meesterwerk niet bij iedereen in goede handen is. Dan is er ook nog een ‘Stel-je-eens-voor-dat-Jezus-de-Romeinen-met-wonderen-op-hun-nummer-had-gezet’-versie van Bachs Matthäus voor iedereen van tien jaar en ouder. Geuite kritiek op dit soort infantiliserende verschijnselen wordt maar al te graag als elitair ervaren. Enfin, in de Trouw van Goede Vrijdag 10 april 2009 leest u het door uw cd-handelaar gelegde ei. Het komt hier tevoorschijn.

De door mij gewraakte aantastingen van Bachs MP heeft voor nogal wat reacties gezorgd. De twee in de fysieke krant geplaatste ziet u hieronder. Voor het overige verwijs ik naar de digitale rubriek van Trouw: Podium Opinie

MP_voor_de_jeugd_reacties

Mis-kopen als zwanenzang…leve de niche!

Dat veel recensenten hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan de commercie is al lang geen goed bewaard geheim meer. Vandaag de dag gaat men er zelfs toe over de gesmede banden openlijk te etaleren in paginagrote advertenties. Die zijn te vinden in de dagbladen waar de muziekredacteuren voor werken. Lees verder Mis-kopen als zwanenzang…leve de niche!

Valse verwachtingen…

In 1995 sloot ik een beleggingsverzekering af bij Nationale Nederlanden. Dat leek me wel handig. Maandelijks een bedrag inleggen van 200 gulden (90 euro, dat is zelfs voor een handelaar in klassieke cd’s te trekken) en na vijftien jaar de beschikking krijgen over een gespaard bedrag van iets meer dan 16.000 euro. Daar bovenop dan nog een vrijwel zekere winst van een paar duizend euro.

Zo werd het eindresultaat van de beleggingsverzekering mij 13 jaar geleden in het vooruitzicht gesteld door een keurige verzekeringsmeneer. Hij kwam mij in alle opzichten als betrouwbaar voor. Lees verder Valse verwachtingen…