Een apart slag…

Onder muziekliefhebbers maakt de orgelliefhebber deel uit van een apart slag. Er bevinden zich aardige mensen onder, daar niet van, maar de meesten hebben zo hun vaste voorkeuren. De een is volgeling van Piet Kee, de ander zoekt zijn heil bij Gert Oost en weer een ander zweert bij het improvisatietalent van Klaas Jan Mulder. Orgelliefhebbers zijn dikwijls recht in de leer. Het brengt een diversiteit aan voorkeuren met zich mee die ervoor zorgt dat het voor Prelude vrijwel ondoenlijk is een aparte orgelafdeling in te richten. Verder lezen Een apart slag…