Rouwmuziek van František Xaver Richter

Met componisten als Johann Stamitz (1717-1757) en Ignaz Holzbauer (1711-1783) maakt de Tsjech František Xaver Richter (1709-1789) vele jaren deel uit van de zogenoemde Mannheimer Schule. Die ontstaat tijdens de regeerperiode van keurvorst Karl Theodor van Beieren (1724-1799). De keurvorst zet een belangrijk deel van zijn financiën in ter bevordering van de Schone Kunsten in brede zin en van de muziek in het bijzonder. Uit geheel Europa trekt hij de beste musici aan. Verder lezen Rouwmuziek van František Xaver Richter