Winkel van Prelude gaat definitief op slot

Met pijn in het hart moet ik u laten weten dat ik er – al mijn inspanningen en investeringen ten spijt – niet in geslaagd ben de Preludewinkel in de Baarnse Laanstraat in commercieel opzicht gezond overeind te houden. De daar getoonde belangstelling voor de door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s is simpelweg te klein. Tot en met 1 april 2017 is de winkel in de Baarnse Laanstraat nog geopend op vrij- en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. Ingaande genoemde datum is de website www.preludeklassiekemuziek.nl alleen toegankelijk voor liefhebbers die in het bezit zijn van een toegangscode. Hoe die kan worden verkregen leest u hier: Prelude na 1 april 2017.

Genootschap Prelude Connaisseurs

Beste muziekliefhebber,

1 april aanstaande, géén grap, sluit de winkel van Prelude. De website www.preludeklassiekemuziek.nl blijft intact. Echter, na 1 april is die alleen nog toegankelijk voor liefhebbers die beschikken over een code. Hoe deze code te bekomen? Met plezier leg ik u de spelregels uit:

  • U kunt zich aanmelden als lid van het genootschap Prelude Connaisseurs door het sturen van een e-mail. Per jaar bedraagt de ‘contributie’ dertig euro. Echter, dit bedrag wordt jaarlijks verrekend door het drie keer toepassen van een korting van tien euro bij een geplaatste bestelling.
  • Ingaande 1 april 2017 krijgen Prelude Connaisseurs door gebruik te maken van een inlogcode exclusief toegang tot de cd-informatie op website van Prelude. Zo kunnen zij op de vertrouwde wijze kennis blijven maken met de actuele aanraders van Prelude.
  • Maandelijks ontvangen Prelude Connaisseurs een nieuwsbrief met daarin opgenomen een overzicht van door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s en andere relevante informatie.
  • Bestellingen kunnen steeds vóór de tiende van de betreffende maand per e-mail worden geplaatst. Bestelde cd’s worden in de loop van de tweede helft van de maand geleverd. In de meeste gevallen zal de prijs per cd twintig euro bedragen. Voor het versturen van de cd’s worden portokosten in rekening gebracht.
  • Via het telefoonnummer 06-46633954 en/of e-mail ben ik als vraagbaak beschikbaar voor Prelude Connaisseurs.

Bij dit alles is het goed te weten dat de voorkeuren van Prelude ook steeds aan bod komen in het door mij samengestelde en gepresenteerde radioprogramma Sound the Trumpet, Strike the Viol! dat 24/7 oproepbaar is via de Concertzender.

Met muzikale groet,

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude

Prelude gaat stoppen

Met pijn in het hart moet ik u laten weten dat ik er – al mijn inspanningen en investeringen ten spijt – niet in geslaagd ben de Prelude(internet-)winkel in commercieel opzicht gezond overeind te houden. De vraag naar de door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s is simpelweg te klein. Met ingang van 1 april 2017 ben ik dan ook genoodzaakt al mijn openbare Prelude-activiteiten te staken. Tot die tijd is de winkel in de Baarnse Laanstraat geopend op vrij- en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. De website blijft na de definitieve sluiting van de winkel tot 1 mei 2017 gedeeltelijk in de lucht en gaat daarna in de huidige vorm op slot. Meer informatie leest u hier.

Bericht van Prelude

Eerst en vooral wens ik u alle goeds toe in het nieuwe jaar. Tegelijkertijd moet ik u met pijn in het hart laten weten dat ik er – al mijn inspanningen en investeringen ten spijt – niet in geslaagd ben de Prelude(web-)winkel in commercieel opzicht gezond overeind te houden. De vraag naar de door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s is simpelweg te klein. Met ingang van 1 april 2017 ben ik dan ook genoodzaakt al mijn openbare Prelude-activiteiten te staken. Tot die tijd is de winkel in de Baarnse Laanstraat geopend op vrij- en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. De website blijft vanaf 1 april 2017 nog een paar dagen in de lucht en gaat daarna definitief in de huidige vorm op slot.

Dank

In de afgelopen meer dan een kwart eeuw heb ik met hart en ziel uiting mogen geven aan mijn passie voor de oude muziek. Veel liefhebbers hebben mij daartoe in staat gesteld en hen ben ik dan ook veel dank verschuldigd. Mijn vele ontmoetingen in en buiten de winkel in de Baarnse Laanstraat met delers van dezelfde passie heb ik steeds als bijzonder waardevol ervaren. Ik koester dan ook veel dierbare herinneringen.

Sinds medio vorig jaar verzorg ik voor de Concertzender tweewekelijks het programma Sound the Trumpet, Strike the Viol! dat 24/7 on-line kan worden (her-)beluisterd. Afgesproken is dat ik die activiteit voortzet. Met het sluiten van Prelude is mijn passie voor de oude muziek immers niet verdwenen. Vandaar dat ik blij ben op die wijze mijn voorkeuren met liefhebbers te kunnen blijven delen.

Vriendelijk groetend,

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude

Nieuwsbrief oktober 2016

Beste muziekliefhebbers,

Laatst uitte ik tegenover iemand uit het cd-productievak mijn zorg over de toekomst van de klassieke cd. Meer specifiek vertelde ik over het moeizaam overeind houden van Prelude. Het overzicht met actueel door Prelude aanbevolen klassieke cd’s schetst weliswaar een florissant beeld, maar een belangrijke economische wet leert dat aanbod van een product één is maar afname daarvan twee. En bij dat laatste ligt mijn zorg, liet ik hem weten. Mijn kommer verbaasde hem zeer, want zo vertelde hij, je hebt een prachtige winkel, een informatieve website en bovendien doet de klassieke cd het internationaal gezien weer prima.
Als voorbeeld noemde hij een uitgave van Deutsche Grammophon met muziek van Antonio Vivaldi uitgevoerd door violist Daniel Hope. Daar zouden wereldwijd enkele honderdduizenden exemplaren van zijn verkocht. Gezocht naar dit positieve voorbeeld stuitte ik op een cd die ik liever niet was tegengekomen. Begrijpt u me niet verkeerd, ik ben een vrijheidslievend mens, gun een ieder zijn of haar voorkeur of zo u wilt smaak, maar vrolijk werd ik er niet van. Enfin, luistert u naar de door Max Richter gerecyclede muziek van Vivaldi en (be)oordeelt u zelf…

Hij, de man uit het vak, deed me overigens nog wel een suggestie aan de hand. Na ampele overwegingen, omdat beleggen niet zo in mijn aard ligt, heb ik besloten zijn idee uit te werken en het Super Beleggingsfonds Oude Muziek in het leven geroepen.
Dit geschreven hebbende verwijs ik u als altijd enthousiast naar de pagina met actueel aanbevolen cd’s. Ontdekt u daar bijvoorbeeld de nieuwe Vivaldi van het ensemble Gli Incogniti van de Franse violiste Amandine Beyer. Samen met de Italiaan Giuliano Carmignola brengt zij een zestal concerten voor twee violen van de Rode Priester uit Venetië. Wat mij betreft betere koek dan de kassakraker van Deutsche Grammophon. Klikt u voor het beluisteren van Vivaldi’s concert voor twee violen RV527 onderstaande cd-link aan. En vergeet u niet ook even het Requiem van Luigi Cherubini aan te klikken!

Met vriendelijke groet,

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude

Vivaldi: Concerti per due Violini

Bekijk deze cd

Cherubini & Plantade: Requiems pour Louis XVI & Marie-Antoinette

Bekijk deze cd

Preludes Super-Beleggingsfonds Oude Muziek

De regering heeft laten weten dat de crisisjaren achter ons liggen. De koning zei het onlangs zo: “Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen.”
Goed nieuws dus. Nu de koopkrachtplaatjes weer zonnig in beeld komen, is het de hoogste tijd voor een slimme periodieke belegging. Daarom introduceert Prelude het Super Beleggingsfonds Oude Muziek. Hoe werkt het? Stel u wilt investeren voor een bedrag van € 22,50. Met dat bedrag in uw achterhoofd maakt u op de website van Prelude een keuze uit het aanbod actueel aanbevolen cd’s. Middels de aankoopknop bij de uitverkoren cd tekent u in. Let wel u betaalt nog niets! Eerst als u uw aandeel in de vorm van de uitgekozen cd thuis heeft ontvangen, maakt u uw inleg over naar het bankrekeningnummer van Prelude. Aan het instappen in dit fonds is geen enkel risco verbonden. U legt immers in wanneer het u uit komt, betaalt achteraf, het aangeschafte aandeel behoudt zijn emotionele waarde, en u haalt direct mentaal voordeel uit uw belegging!

Met vriendelijke groet,

Kees Koudstaal,
eigenaar Prelude

Brexit beïnvloedt ook klassieke cd-verkoop

Nieuwsbrief zomer 2016

Van de redactie

BAARN – De opzienbarende wil van een ontevreden deel van de Engelse bevolking om de Europese Unie te verlaten zorgt niet alleen voor politieke onzekerheid en gerommel in de financiële sector. Ook de klassieke cd-markt krijgt het nodige voor haar kiezen.

Dat meldt Kees Koudstaal, eigenaar van de in Baarn gevestigde klassieke cd-winkel Prelude. Desgevraagd laat hij weten dat er sinds het Brexitbesluit in zijn winkel beduidend minder kassabonnen zijn uitgeschreven. Ook zijn webwinkel laat een daling van het aantal orders zien. Koudstaal laat weten dat hij op 5 juli voor een paar weken vertrekt naar een zonnig(er) oord in het zuiden van Europa en dat zijn (web)winkel dan gesloten is. Hij rekent erop dat als hij op 6 augustus in de Baarnse Laanstraat weer paraat is in zijn Trefpunt Klassieke Muziek de liefhebbers van klassieke muziek de schok van de dan zeker nog niet geëffectueerde Britse uittreding te boven zijn gekomen.

hvar_2015

Het optimisme van de eigenaar van Prelude wordt ook gevoed door wetenschappelijk nieuws dat zijn aandacht trok. Uit recent Duits onderzoek is gebleken dat luisteren naar klassieke muziek een positieve uitwerking heeft op de bloeddruk. Zeker met het oog op de politiek onzekere situatie waarin Europa zich bevindt is dit volgens Koudstaal een prettige wetenschap: “Het is nu wetenschappelijk vastgesteld dat de klassieke cd’s die ik aanbied een positief effect hebben op de volksgezondheid. De cd’s zijn zonder recept verkrijgbaar, laten het eigen risico ongemoeid en drukken bovendien niet op de gezondheidsbudgetten. Hoe mooi kun je het hebben!”

De gedreven Baarnse handelaar in klassieke cd’s laat nog weten te hopen dat dit nieuws ook doordringt tot zekere Haagse Kringen waar naar verluidt het luisteren naar heavy metal voor sommigen dagelijkse kost is om nog maar te zwijgen over de liefde voor de Toppers die zonder schroom door politieke leiders openlijk wordt getoond.

rutte_toppers