The bliss and pain of baroque

In 2006 bracht het Russische label EMR onder de titel The bliss and pain of baroque een cd uit met in hoofdzaak klavecimbelmuziek van de hand van Jean-Baptiste-Antoine Forqueray (1699-1782). Het betreft door hem getranscribeerde muziek die zijn vader, Antoine Forquaray (1672-1745), oorspronkelijk schreef voor de viola da gamba. Die pièces de viole zijn in de vorm van een vijftal suites en op een aantal punten ‘verbeterd’ uitgeven door Jean-Baptiste-Antoine Forqueray. Hij liet die uitgave vergezellen door zijn klavecimbeltranscripties van de pièces de viole. Alhoewel uit zijn koker, plakte hij er waarschijnlijk om commerciële redenen de naam van zijn beroemde vader op…

Voor de uitvoeringen van de meest prachtige werken uit de Franse klavecimbelschool tekende de in 2012 overleden klavecinist Gustav Leonhardt. De cd laat zich in kwalitatieve zin in alle opzichten het best omschrijven als superbe! Inderdaad, met een uitroepteken. De opnames vonden plaats in 2005 in het nabij het Belgische Namen gelegen Château de Flawinne en Leonhardt maakte gebruik van een door de Parijzenaar Henri Hemsch in 1751 gebouwd instrument uit de collectie van Frédérick Haas (die op 27 januari a.s. concerteert in de Baarnse Paaskerk). Het inmiddels niet meer actieve label EMR was nauw verbonden aan het Oude Muziekfestival van St. Petersburg, waar Gustav Leonhardt regelmatig te gast was.

Na het verschijnen van de cd in 2006 heeft Prelude veel liefhebbers kunnen verblijden met de cd The bliss and pain of baroque. Dat zou nog een aantal jaren langer kunnen hebben geduurd, ware het niet dat het EMR-label uit beeld verdween en nabestellen van de cd niet langer mogelijk bleek. In 2015 doken de opnames gestoken in een ander jasje op bij het Franse muziektijdschrift Diapason. Prelude heeft de hand kunnen leggen op een aantal van die cd’s en kan die voor snelle beslissers aanbieden voor een spotprijs!

The Bliss and Pain of Baroque

Bekijk deze cd