Troonrede 2003

Vandaag is het de derde dinsdag van september. Hare Majesteit spreekt mij namens het kabinet Balkenende toe over de hoofden van de leden van de Staten Generaal. Het schijnt met Nederland te gaan als met de handel in klassieke cd’s: beroerd. De regering vraagt offers van het ganse volk.
koetsDe majesteit heeft het over internationale en nationale ontwikkelingen die de onzekerheden in ons dagelijks bestaan doen toenemen. Over aardbevingen, droogte en overstromingen. Onveiligheid en overlast op straat. Rampen voor WAO-ers en chronisch zieken. Integratie die niet voorspoedig verloopt. Bestrijding van terrorisme. Het continueren van de hechte relatie met de Verenigde Staten. En over veel meer onheilspellende zaken.

Nergens hoor ik haar spreken over ‘het’ of ‘een’ cultuurbeleid. Sterker nog, het woord ‘cultuur’ komt alleen in samenstelling voor daar waar de regering een aantal malen vraagt om een ‘cultuuromslag’.

De minister-president tekent voor de inhoud van de troonrede. Na het beluisteren van de cd Écossaise Christmas van de meester van het wel erg lichte ‘klassieke’ genre, Jan Mulder, besluit onze MP de pen ter hand te nemen. Mr. dr. J.P. Balkenende bekent Mulder zijn muzikale voorliefde. (bron: website Jan Mulder)

Ik besluit geen aandacht de schenken aan de begroting voor de komende jaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Het is al erg genoeg te weten zonder te lezen. Ondertussen raad ik u aan uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en te klikken op de pagina ‘Aanbiedingen’.