J.S. Bach, J.C. Bach & C.P.E. Bach: Three Magnificats

Componisten: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Johann Christian Bach (1735-1782), Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Uitgevoerd door: Arcangelo, Thomas Bauer, Jonathan Cohen, Iestyn Davies, Joélle Harvey, Olivia Vermeulen, Thomas Walker

Luistervoorbeelden:

[Log in om te luisteren]
J.S. Bach: Opening Magnificat, BWV 243
[Log in om te luisteren]
J.C. Bach: Opening Magnificat, E22
[Log in om te luisteren]
C.P.E. Bach: Opening Magnificat, H772

Label: Hyperion Records

Bestelnummer: 2018.01.17

Bestelinformatie