Doles, J.S. Bach: Kantaten

Componisten: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johann Friedrich Doles (1715-1797)

Uitgevoerd door: Batzdorfer Hofkapelle, Tobias Berndt, Capella Vocale des Freiberger Domchorus, Patrick Grahl, Albrecht Koch, Annekathrin Laabs, Doerthe Maria Sandmann, Johannes Unger

Luistervoorbeeld:

[Log in om te luisteren]
Doles: Psalm 150

Silbermann-orgel van de Freiberger Dom (D)

Label: Querstand

Bestelnummer: 2016.03.07

Bestelinformatie