Verplichte ticket-hoest-annuleringsverzekering

Jongstleden dinsdag (7 april 1998) was ik in een uitverkocht Muziekcentrum Vredenburg getuige van een werkelijk magistrale uitvoering van Johann Sebastian Bachs’ Matthäus-Passion. Onder de bezielende leiding van Sigiswald Kuijken creëerden de solisten, het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, een versie van het lijdensverhaal die me af en toe de adem ontnam.

Ik schrijf deze regels niet om u daarvan kond te doen, daar zijn de recensenten voor. Ik wil het hebben over de prestaties van een uitermate storend deel van het publiek. Inderdaad, over de hoesters en kuchers. Zij teisteren al jarenlang de Nederlandse concertzalen. In Utrecht was het weer bij de beesten af. Zodra er maar even een stilte viel op het podium, bijvoorbeeld tussen een koraal en de inzet van de evangelist, ontstond er in de zaal een op het onbeschofte af gehoest en gekuch. Pas nadat Sigiswald Kuijken met dwingende handgebaren aangaf genoeg te hebben van de hoesters en kuchers, ontstond bij hen kennelijk het besef dat ze te ver waren gegaan. Ik signaleer geen nieuw fenomeen, in Amsterdam deelt men hoestbonbons uit aan concertgangers en in Vredenburg wordt er al enkele jaren voor aanvang van de concerten op de wanden geprojecteerd ‘Hoesten hoeft niet’. Kennelijk dus wel! Frequente concertbezoekers zullen het met mij eens zijn; versnaperingen en aansporingen het hoesten achterwege te laten helpen niet. Men hoest en kucht alsof het een lieve lust is!

Ik draag de volgende oplossing aan voor het onderhavige probleem. Het creëren van een nieuw type Melkert-baan, de hoestwacht, zo iemand zou bevoegd moeten zijn storende elementen uit de concertzaal te verwijderen, gaat wellicht te ver. Ik denk dat de oplossing geboden moet worden door de verzekeringsmaatschappijen. Bij deze roep ik hen dan ook op serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid de verplichte ticket-hoest-annuleringsverzekering in te voeren. Om bij de Matthäus-Passion te blijven, in Utrecht moest voor een kaartje fl. 60,00 betaald worden. Ik ga ervan uit dat zo’n kaartje aangeschaft wordt terwijl de koper zich in een goede gezondheidstoestand bevindt. Voor een gering bedrag extra wordt bij de aankoop van het kaartje de annuleringsverzekering afgesloten. Slaat voor de aanvang van het concert de verkoudheid of griep toe, dan hoeft de ongelukkige zich slechts te melden bij de kassa van de concertzaal om daar, na even ‘voorgehoest’ te hebben of na overlegging van een medische verklaring, zijn of haar geld terug te krijgen. In Utrecht zou dat betekend hebben dat de zaal slechts voor, pak hem beet, tweederde gevuld zou zijn geweest. Die bezoekers zouden een nog mooiere avond hebben beleefd!