Winkel van Prelude gaat definitief op slot

Met pijn in het hart moet ik u laten weten dat ik er – al mijn inspanningen en investeringen ten spijt – niet in geslaagd ben de Preludewinkel in de Baarnse Laanstraat in commercieel opzicht gezond overeind te houden. De daar getoonde belangstelling voor de door Prelude aanbevolen kwalitatief hoogwaardige klassieke cd’s is simpelweg te klein. Tot en met 1 april 2017 is de winkel in de Baarnse Laanstraat nog geopend op vrij- en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. Ingaande genoemde datum is de website www.preludeklassiekemuziek.nl alleen toegankelijk voor liefhebbers die in het bezit zijn van een toegangscode. Hoe die kan worden verkregen leest u hier: Prelude na 1 april 2017.